Här får Tina chansen att tänka ”utanför lådan”

Tina Sjölander Värmfors är SO-lärare på Valjeviken sedan drygt ett år. Tidigare har hon arbetat i den kommunala grundskolan.

– Det är inte lika regelstyrt här, det finns större möjlighet att tänka utanför den vanliga undervisningslådan, menar hon.

När vi besöker hennes klass har hon just delat ut ett grupparbete på temat ”internationella perspektiv” i en klass med inriktning på behörighet för vidare studier. Andra teman som har varit uppe den vecka som vi hälsar på är ”Veckans nyheter” och ”Uppfinningar”.

Tina berättar för Föräldrakraft att hon har varit lärare sedan år 2000, och har inte ångrat att hon bytte spår inför förra läsåret. Innan hon sökte och fick en tjänst på Valjeviken så hade hon haft springvikariat här, och därmed hade hon också fått pröva på folkhögskolemiljön.

Hon tyckte det var en spännande miljö, och sättet att undervisa lockade henne. Miljön på Valjeviken skiljer sig, tycker hon, inte minst genom ett mindre inslag av skoltrötthet:

– Det är klart att mina elever här också kan bli trötta, men här har vi en annan möjlighet att möta individerna där de själva befinner sig. De är här för att de vill själva och vi kan undervisa mer på deras villkor. Kanske de inte klarar målet på två eller tre år, men då får det ta lite tid till, säger Tina.