Här finns jobb – 10 arbetsgivare tipsar

Hur får man jobb hos er? Tio arbetsgivare svarar på Föräldrakrafts två frågor.
1. Vad gör ni för att rekrytera personer med funktionsnedsättning?
2. Vilka råd har ni till personer med funktionsnedsättning som vill söka jobb hos er?

Här är svaren från Henrik Bona på McDonalds och nio andra arbetsgivare.

Chas Visual Management

Foto på Aurora Gullberg.

Aurora Gullberg är Head of Management Consultants på Chas Visual Management, Stockholm

Vad gör ni för att rekrytera personer med funktionsnedsättning?

– På Chas är vi övertygade om att mångfald genererar kreativitet och innovation. Därför har vi tillsatt en jämlikhetsgrupp som arbetar med mångfaldsfrämjande åtgärder. Inom just IT är det inte svårt att rekrytera kompetens med funktionsnedsättningar. Säkert för att det inom IT-området finns så stora möjligheter att utvecklas oavsett om du sitter i rullstol, har Aspergers eller någon annan typ av funktionsnedsättning.

– Vi vet att det inte finns någon motsättning mellan att ha konsulter med funktionsnedsättning och att kunna leverera det bästa till våra kunder. Tvärtom! Så vi är lyckligt lottade och inriktar oss på lösningar istället för på hinder.

– Vi skiljer inte på rekrytering av personer med funktionsnedsättning och utan. Vill man underlätta rekrytering måste man vara en attraktiv arbetsgivare, kunna erbjuda en arbetsmiljö där medarbetarna trivs, med som utan funktionsnedsättning. Vår unikt låga personalomsättning tyder på att vi lyckats på det området och sådant sprids snabbt.

– För att inte missa värdefull kompetens samarbetar vi också med organisationer som förmedlar konsulter med funktionsnedsättning.

– Som CSR-företag arbetar vi för att ta samhällsansvar. Vi bidrar gärna i debatten om tillgänglighet och har medarbetare som är engagerade i frågan på olika sätt. Tillgänglighet kan jämföras med användbarhet på webben, och där är vi experter.  Det råder knappast något tvivel om att användbarhet är bra för alla. Och så sponsrar vi den framgångsrike idrottsmannen Andrej Ekholm som är en välkänd förebild inom handikappidrotten. Vi tror mycket på förebilder som inspirerar och visar på möjligheter.

Vilka råd har ni till personer med funktionsnedsättning som vill söka jobb hos er?

– Först och främst: Våga! Mejla ett arbetsprov till oss och ta kontakt!
– Glöm tankar om att ”Men jag kan väl inte…” Fokusera inte på vad du inte kan utan berätta vad du är bra på och hur du kan bidra!

Clas Ohlson

Foto på Susanne Löfås-Hällman.

Susanne Löfås-Hällman är HR-chef på Clas Ohlson.

Vad gör ni för att rekrytera personer med funktionsnedsättning?

– Ämnet är i högsta grad relevant för vårt hållbarhetsarbete. I övrigt jobbar vi allmänt för bredd och mångfald i företaget i vilket personer med funktionsnedsättning ingår. Vi har i dagsläget dock inga riktade aktiviteter mot specifika grupper.

Vilka råd har ni till personer med funktionsnedsättning som vill söka jobb hos er?

– Ta gärna kontakt med HR-avdelningen för att diskutera vilka tjänster som finns lediga. I anslutning till detta, berätta om ditt intresse för arbetsuppgifterna, bakgrund/erfarenhet och personlig kompetens. Möjligheter till praktik finns också. Lediga tjänster publiceras på www.clasohlson.se

Fredells Byggmarknad

Foto på Mikael Tänndal.

Mikael Tänndal är chef för godskontroll på Fredells Byggmarknad, Nacka. Fredells omsätter cirka 750 miljoner kronor per år.

Vad gör ni för att rekrytera personer med funktionsnedsättning?

– Vi började för fyra år sedan, med hjälp av konsultfirman Misa, och anställde då en person med funktionsnedsättning.
– Det har sedan fungerat mycket bra, det har spridit sig och vi har fått många kontakter genom Misa, Ungstöd och naturligtvis även Arbetsförmedlingen.
– Det har oftast börjat som en praktik, men i många fall har det slutat med att vi anställt personen, på hel eller deltid och med olika lönebidragslösningar.
– Jag har ett underbart gäng idag!

Vilka råd har ni till personer med funktionsnedsättning som vill söka jobb hos er?

– Jag tror det är väldigt lätt att man är lite osäker som person när man har en funktionsnedsättning. Man kan ju ha blivit mobbad historiskt. Mitt råd är att våga och våga vara öppen med sin funktionsnedsättning och att man ska förstå att man är en resurs och att man kan göra ett minst lika bra arbete som de utan funktionsnedsättning, bara man hamnar på rätt plats.
– Sedan är MOTTAGAREN väldigt viktigt. Den som tar hand om och handleder personen med funktionsnedsättning måste nog ha en viss personlighet. Man måste ha lite mer tålamod i början, vara flexibel för att hitta lösningar och man måste tycka om folk och att få dem att fungera utifrån sina förutsättningar.

Ica Kvantum Sickla

Foto på Jocke Sörås

Jocke Sörås är butikschef för Ica kvantum Sickla.

Vad gör ert företag för att rekrytera personer med funktionsnedsättning?

– Rekryteringen i sig börjar oftast med en praktik av något slag. Det viktigaste under praktiken är att den arbetssökande känner sig trygg hos oss. Praktiktiden är också viktig för att den arbetssökanden själv ska få en bra möjlighet att känna efter om detta är något som han/hon skulle vilja göra vad gäller arbetsuppgiferna samt om personerna och atmosfären runt omkring är bra.

Vilka råd har du till personer med funktionsnedsättning som vill söka jobb hos er?

– Tryggheten är av otrolig vikt då engagemanget, arbetsinsatsen och arbetsglädjen ökar markant ju tryggare man är. I takt med att ”trygghetszonen” expanderar så utvecklas också varje individ. Tålamod är absolut en viktig del och att man ser till att lära sig en sak i taget och göra den bra. På detta sätt blir man också lite mer fokuserad på uppgiften.

Ikea

Foto på Jenny Johansson.

Jenny Johansson är HR-koordinator på IKEA.

Vad gör ni för att rekrytera personer med funktionsnedsättning?

– Vi vill att så många som möjligt ska kunna arbeta och handla på Ikea, på lika villkor, oavsett om man har full rörlighet eller använder till exempel rullstol eller rullator och oavsett om man har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av andra orienteringsförmågor.
– Vi kan säkert göra mer för att nå ut och rekrytera personer med just funktionsnedsättning och uppmuntrar alla oberoende av funktionsnedsättning att söka jobb hos oss.

Vilka råd har ni till personer med funktionsnedsättning som vill söka jobb hos er?

– Alla lediga tjänster annonseras ut via vår hemsida och vi välkomnar alla att söka sig till oss, oberoende av om man har en funktionsnedsättning eller inte.
– Man kan också gå in på vår jobbarblogg och läsa om hur det är att jobba på IKEA, http://jobbarbloggen.ikea.se. IKEA är en arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter för alla.

Järva Folkets Park

Foto på Mats Larsell.

Mats Larsell är ordförande och personalansvarig i Järva Folkets Park.

Vad gör ni för att rekrytera personer med funktionsnedsättning?

– Vi har nära kontakt med Arbetsförmedlingen som på så sätt får god kunskap om vilka möjligheter vi har till meningsfullt arbete.

Vilka råd har ni till personer med funktionsnedsättning som vill söka jobb hos er?

– Man ska tycka att arbetsuppgifterna som ska uträttas är roliga och meningsfulla då finns förutsättningar för en lyckad anställning.

Left is Right

Foto på Klas Gustafsson.

Klas Gustafsson är VD för konsultföretaget Left is Right Sweden AB

Vad gör ni för att rekrytera personer med funktionsnedsättning?

– Vi intervjuar de personer som motsvarar vårt kompetensbehov. Kompetensbehovet styrs av de uppdrag vi har sålt. Intervjukandidater hittar vi bland de cirka 500 personer som, via intresseanmälan på vår hemsida, anmält intresse för att arbeta hos oss.

Vilka råd har ni till personer med funktionsnedsättning som vill söka jobb hos er?

– Anmäl intresse på vår hemsida och skriv så mycket som möjligt om vad personen kan och är intresserad av.

McDonalds

Henrik Bona är franchisetagare och ägare till McDonalds-restauranger i Alingsås, Vårgårda och Skövde.

Vad gör ni för att rekrytera personer med funktionsnedsättning?
– Mitt intresse väcktes på 90-talet när jag var restaurangchef i Göteborg och Arbetsförmedlingen knackade på och frågade om jag kunde ta emot en praktikant som hade Downs syndrom. Jag var lite skeptisk till en början, till och med rädd, för jag hade aldrig pratat med någon med Downs syndrom och visste inte hur man gjorde. Men det blev otroligt lärorikt och gav en väldigt trevlig stämning på arbetsplatsen.

– När jag blev franchisetagare i Alingsås 2002 fick jag kontakt med en gymnasiesärskola som behövde praktikplatser för eleverna. Och på den vägen är det, jag har anställt många med olika funktionsnedsättningar.

– Jag jobbar mycket med Arbetsförmedlingen eftersom de är duktiga på detta. Men alla andra på arbetsplatsen måste också vara engagerade, det räcker inte att jag tycker att det är viktigt. Det är där arbetet börjar.

– När jag tog över två restauranger i Skövde 2010 var det naturligt för mig att kontakta Arbetsförmedlingen eftersom jag såg att det fanns en hel del arbetsuppgifter som kunde öronmärkas för personer med funktionsnedsättningar. Jag tycker det är viktigt att alla får möjlighet att jobba på vanliga arbetsplatser. Man får inte se det som ett hinder utan som en möjlighet. Det är väldigt lärorikt och bra för andra medarbetare att få lära känna andra som kan vara lite annorlunda.

– Det har gått så bra att jag har fått en utmärkelse av Samordningsförbundet Östra Skaraborg och lokaltidningarna har uppmärksammat arbetet. Vi verkar lokalt så det är viktigt att ta ansvar för samhällsfrågor.

– Jag gör så mycket jag kan för att anställa personer med funktionsnedsättningar och när jag själv har fullt på mina restauranger försöker jag påverka mina kollegor inom McDonalds och andra arbetsgivare. Det finns mycket mer att göra!

– Mitt råd till andra arbetsgivare är att lyfta på taket och ta en titt på arbetsplatsen uppifrån, för att se vilka arbetsuppgifter som finns. Sedan ska man prata med hela personalen om att ta emot personer med funktionsnedsättning. Alla som jobbar där måste acceptera det. Sedan kan man ta kontakt med gymnasiesärskolan eller Arbetsförmedlingen. I början känner man sig osäker, men det är väldigt lärorikt och det skapar automatiskt en mjukare stämning på arbetsplatsen.

Vilka råd har ni till personer med funktionsnedsättning som vill söka jobb hos er?

– Man kan dels ta kontakt med restaurangen eller mig direkt, dels prata med Arbetsförmedlingen och där framföra önskemål om att få jobba på McDonalds.

Telenor

Vad gör ert företag för att rekrytera personer med funktionsnedsättning?

– Vi har ett arbetsträningsprogram kallat Open Mind, där vi rekryterar personer med funktionsnedsättning eller andra begränsningar. Programmet betyder att man är på en avdelning inom Telenor där man arbetstränar under en period. Man blir en del av den gruppen med ledare och kollegor, man har även en handledare som visar personen systemen vi jobbar i och annat man kan behöva handledning i.

– Under denna period finns också chans att testa sin arbetskapacitet, man kanske börjar på 25 procent och kan sedan utöka efter ork. Sedan starten 2007 har flera deltagare i programmet sedan gått vidare till anställning i Telenor eller någon annanstans

Vilka råd har du till personer med funktionsnedsättning som vill söka jobb hos er?

– Om det är så att ditt funktionshinder har gett dig unika egenskaper, antingen per definition eller på grund av eventuella motgångar, så lyft fram dem! Lyft fram det du kan, istället för det du inte kan.

– Det är också enormt viktigt när vi rekryterar till programmet att vi träffar kandidater som gärna vill bli en del av arbetsmarknaden, som är intresserade och engagerade. Det sista gäller ju egentligen alla som söker ett jobb. Titta gärna på vår hemsida www.telenor.se/openmind