Här finns sexhjälpmedel för alla

Vad gör man när man vill vara nära någon eller få utlopp för sin sexualitet, men har en funktionsnedsättning som stoppar en? Ska man tvingas vara utan närhet eller ska anhöriga eller assistenter behöva hjälpa till i sexuella situationer? Det tycker inte Equimate, som istället har tagit fram ett unikt koncept med utbildning för kommun, landsting och assistansföretag samt ett välsorterat sortiment av vanliga sexhjälpmedel och specialanpassade sexhjälpmedel för människor med funktionsnedsättning.

– Med våra hjälpmedel ska alla få möjlighet till ett fungerande sexliv. Konceptet heter SpicyMate och lanseras nu i dagarna. Det unika med projektet är att vi från början har samarbetat med Hjälpmedelsinstitutet och deras informationschef Lisa Ledin har suttit med i vår referensgrupp, säger Glenn Hanzen, vd på Equimate.

I referensgruppen har man även samlat representanter från intresseorganisationer, en uroterapeut, en sexolog och en sjukgymnast. Glenn Hanzen menar att de är det enda företaget i Sverige som arbetar med sex och människor med funktionsnedsättning. Anledningen till det är att det finns stora problem inom vården, skolan och assistansbolag att prata om sexualitet och funktionsnedsättningar.

– Det finns så mycket fördomar och tabu om sex i Sverige. Lägger du till att personen i fråga har en funktionsnedsättning blir det jättekrångligt. Jag har en lång lista över konstiga kommentarer man kan få om man vill prata om sex och funktionshinder. Många är rädda och tycker att det inte är något man ska hålla på med om man har en grav funktionsnedsättning, säger Glenn Hanzen.

Därför är första delen i konceptet viktig – utbildningarna. De kommer vända sig till personer som arbetar med människor med funktionsnedsättning, inte till brukarna.

– Det handlar om att ändra attityder hos beslutsfattare, personal och assistenter, berättar Glenn Hanzen.

Själv kom han på idén om att starta konceptet på grund av att han har en son med en cp-skada, som fortfarande är väldigt ung.

– Men det slog mig att han kommer nå åldern då han får samma längtan efter närhet och rätten till sin sexualitet som alla andra tonåringar. Och vad händer då? Säger Glenn Hanzen.

Bild på sexhjälpmedlet Ferticare.Tillsammans med Annette Persson Hall från Hjälpmedelsteknik Syd, har han samlat ihop sexhjälpmedel och material för att kunna undervisa personer som möter unga och vuxna med funktionsnedsättning i sitt arbete.

– Vanliga sexhjälpmedel kan räcka för att man ska kunna få utlopp för sin sexualitet på ett bra sätt. Men vi har även hittat många bra specialhjälpmedel utomlands som vänder sig till personer med stora rörelsehinder. Vi importerar dessa och säljer dem vidare via SpicyMates webbshop till svenska konsumenter, säger Annette Persson Hall.

När projektet dragit igång kommer SpicyMate både ta in hjälpmedel från utlandet och ta fram nya egna produkter. Det viktigaste är att det finns en mångfald i utbudet och att det ska finnas hjälpmedel så att alla på ett eller annat sätt ska få möjlighet till ett sexliv.

– Vi plockar fram ett urval som ska ha bra kvalitet. Det är viktigt. Sen får man inte glömma att mycket av hjälpmedlen kan vara stämningshöjare som musik och luktande ljus. Att få utlopp för sin sexualitet behöver inte alltid betyda beröring. Det finns vuxna människor som fortfarande är på en treårings nivå mentalt, men har en vuxen kropp och bara vill ha mysigt och möjligheten att utforska sig själva, säger Annette Persson Hall.

Intresset har varit stort från kommuner, landsting och assistansföretag. Enligt Glenn Hanzen har alla assistansbolag man kontaktat varit intresserade av utbildning av deras assistenter.

– Och i Halland kan man redan få sexhjälpmedel förskrivet som hjälpmedel. Det måste visserligen vara ett dyrare hjälpmedel som är specialanpassat och det måste kosta mer än 800 kronor, annars får man betala själv, berättar Anette Persson Hall.

Förutom att erbjuda utbildningar kommer Personskadeförbundet, som samarbetar med Equimate, arbeta politiskt med frågorna i alla landsting.

– Enligt en socialdemokratisk motion som gick igenom i höstas har varje landsting ett ansvar att ge stöd kring sex- och samlevnad till människor med funktionsnedsättning. Så vi ska försöka få ut kunskapen, säger Glenn Hanzen.

500 produkter finns i SpicyMates utbud och kommer att säljas via Hjälpmedelsteknik Syd, SpicyMates hemsida och andra hjälpmedelsbutiker.

– Information om alla produkter kommer finnas på Hinfo.se, Hjälpmedelsinstitutets hjälpmedelsdatabas som samarbetar med företag, säger Glenn Hanzen.

Här kan du läsa mer: www.spicymate.se