Här finns tips om rätt hjälpmedel för ryttare

Göteborgs handikappridklubb har startat ett ”ridotek” där man får information om olika hjälpmedel för ridning.

Bakgrunden är att klubben under årens lopp skaffat en mängd hjälpmedel för ryttare med funktionsnedsättningar, hjälpmedel som det nu är möjligt att prova eller låna.

Information om hjälpmedlen finns på klubbens hemsida www.ghrk.se under länken Ridotek.

I Ridoteket får man tips om lämpliga sadlar, handtag, stigbyglar, tyglar, uppsittning och mycket annat.