Här har svenska arbetsgivare halkat efter

På många sätt ligger Sverige ligger långt framme. Men på ett område härskar fördomar.
Nu uppmanas svenska arbetsgivare att ändra attityd och börja anställa personer med autism.

Autism- och Aspergerförbundet hoppas på svenska efterföljare till företag som L’Oréal i Italien och Specialisterna i Danmark.

– Det handlar inte bara om den rätt till arbete som uttalas i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, säger Autism- och Aspergerförbundets ordförande Eva Nordin-Olson.

Hon tycker att svenska arbetsgivare måste våga tänka nytt:
– Runt om i världen förstår allt fler företag att det handlar om mer än socialt ansvarstagande att anställa personer med autism. Att använda olika egenskaper och skapa en mer diverserad arbetsstyrka ger tydliga fördelar till både arbetsgivare och anställda.

Specialisterne är ett danskt IT-företag som anställer personer med autism för arbete med databaser, mjukvarutestning och programmering. Specialisterne finns idag i tio länder runt om i världen och samarbetar med multinationella företag som Nokia, Cisco, Microsoft och Oracle.

Företaget fokuserar på styrkorna hos personer med autism: Uppmärksamhet på detaljer, låg tolerans för felaktigheter, uthållighet och lojalitet.

L’Oréal har dragit igång ett långsiktigt projekt att anställa personer med autism i Italien. Kosmetikaföretagets mål är att få med unga vuxna med autism i arbeten med databaser, arkivering, paketering, kvalitetskontroller och säkerhet. Företaget har interna utbildningar för anställda med autism och för medarbetare som fungerar som coacher.

Enligt Autism- och Aspergerförbundet saknar tre av fyra vuxna med autism arbete. Orsakerna till den låga sysselsättning är bland annat brist på rätt stöd och omgivningens fördomar.

– Men det finns tecken på förändring. Runt om i världen ser vi exempel på nytänkande företag  som vill dra fördel av egenskaper och styrkor hos personer med autism, säger Eva Nordin-Olson.

Den 2 april har av FN utsetts till en internationella världsautismdag. I år uppmärksammas dagen genom att lyfta fram fördelar med att anställa personer med autism.