Här har varje elev en laptop

I Williams klass har alla elever en egen laptop. Datorn används varje dag i undervisningen på gym­nasiesärskolan Hugin & Munin i Hanin­ge söder om Stockholm.

– Datorn hjälper eleverna att stava rätt, att läsa upp text, att sortera bilder och att räkna. Dessutom kan de se på film eller lyssna på musik och böcker. Datorn är ett bra hjälpmedel för våra elever att klara saker på egen hand, vilket  stärker deras självförtroende, säger Tobias Ham­marberg, rektor.

William är 19 år och har Downs syndrom. Han bor i Trollbäcken i Tyresö med mamma, pappa och sin två år yngre bror Axel. Han gick på en vanlig förskola tillsammans med Axel till det han började i en träningsklass i särskolan när han var sju år. Efter tio år i Stimmets skola i Tyresö var det dags att börja gymnasiet.

Började söka information
– Under Williams näst sista år började vi söka information om aktuella gymnasieskolor, vilket inte alls var så enkelt. När Axel skulle börja gymnasiet något år senare översvämmades vår brevlåda med information från olika skolor om alla tänkbara alternativ, men när William skulle börja fick vi själva söka information. Vi fastnade för Hugin & Munin för att de har en teoretisk profil vilket vi förmodade skulle passa vår son, säger Pia Andersson Wredlert.
William har nu gått på Hugin & Mu­nin i två år och han har två år kvar till stu­denten. Innan gymnasiet hade Wil­liam i mycket liten utsträckning använt datorstöd i skolan. Han behöver mycket stöd när det gäller kommunikation, och har med datorns hjälp börjat skriva lite själv. Datorn används varje dag och en timme i veckan har eleverna datorkunskap, då de bland annat får träna på att skicka e-post eller söka på Google.
– William har alltid varit intresserad av ord och bokstäver, men haft för dålig handmotorik för att kunna skriva för hand. Med datorns hjälp har han börjat skriva lite själv, tangenter och mus passar utmärkt för honom. Läsinlärningen och talutvecklingen har också blivit bättre. Det som ger resultat är att han får daglig träning i att använda datorn som verktyg, säger Pia.
William älskar dans och musik, och en ny värld till detta intresse har öppnats genom YouTube där William nu kan gå in och titta på sina favoriter.
– Nu kan han göra samma sak som sin lillebror. Med datorn får han samma valfrihet som alla andra, säger Pia.
Skoldagen börjar med att lärare och elever läser tidningen tillsammans. Varje vecka är en elev ansvarig för matlagningen, där hon eller han får välja ut recept, skriva inköpslistor och gå och handla. Eleverna får också en läsläxa som de själva har skrivit.

Skriva först och läsa sen
– Om man får välja själv vad man ska skriva så är det mycket roligare att göra det och att sen läsa det man själv har skrivit. För William passar den här skolan helt perfekt. Vi hade kunnat välja en inriktning som mer tillgodoser hans intressen dans och musik, men det försöker vi ordna på fritiden i stället, säger Pia.
William tycker mycket om sin skola och sina kompisar där. Det är svårt att få honom att stanna hemma när han är sjuk.
– Vi tycker verkligen att vi har gjort rätt val. William har engagerade och intresserade lärare som inte sätter några gränser för vad han kan lära sig. När han blir vuxen och flyttar hemifrån kommer detta betyda mycket för hans självständighet. Sko­lan förbereder honom för framtiden.
De flesta av Hugin & Munins elever kom­mer från träningsskolan, men några kommer också från vanlig grundskola eller grundsärskolan. Man uppmuntrar ständigt elevernas lust att läsa, skriva och räkna. Dator, digitalkamera, miniräknare och mobiltelefon används varje dag.
– Många elever som börjar här har aldrig jobbat med datorer tidigare. Datorer idag är fantastiskt bra på så mycket. Att inte använda dem vore tjänstefel. Vi har sett stora framgångar när det gäller läs- och skrivutvecklingen hos våra elever. Att skriva in en www-adress är också ett sätt att lära sig skriva – ett roligt sätt, säger Tobias Hammarberg, rektor.
Skolan lägger mycket resurser på utrustning och tillhörande programvaror. Arbetet med att få allt att fungera som det ska ställer stora krav på lärarna.
– Vi skulle kunna bli ännu bättre på att använda programvarorna och få ut allt ur dem. En av våra lärare är ansvarig för alla datorhjälpmedel och håller sig uppdaterad hela tiden. Vi får också en hel del inspiration via Hjälpmedelsinstitutet och Idétorget, berättar Tobias.

Ökad självkänsla
Tobias Hammarberg har många tankar kring hur man skapar ökad självständighet och självkänsla hos eleverna.
– Det är så enkelt att bygga upp en skyddad verkstad inne i en skola i stället för att vara ute i verkligheten. Ju mer vi kan tillgodogöra oss där ute, ju mer förbereder vi våra elever för framtiden. Jag tror att det generellt är för mycket omvårdnadstankar i särskolan, men vårt uppdrag är faktiskt utbildning. Det är klart att man inte kan strunta i omvårdnaden, men den ska inte väga tyngst. Om det tar tre minuter för en elev att dra igen blixtlåset på sin jacka och jag står bredvid, ska jag då göra det åt eleven? Vad lär sig eleven då?
Att se en elev lyckas med något hon eller han inte gjort tidigare är det roligaste Tobias vet. En elev på skolan har blivit så duktig på det här med datorer att han på egen hand har lagt upp ett eget nätverk på skolan.
– Gränser sätter bara vi vuxna. Om vi istället försöker utmana och ge eleven möjlighet att testa att klara saker själv så växer självförtroende och ur det nyfikenhet att våga prova nya saker. Ibland blir det förstås kaos, men det måste det få bli, säger Tobias Hammarberg. +