Här kommer lite Föräldrakraft

En ovanligt varm dag i slutet av oktober fällde vi ihop våra laptops, fyllde bilen med tidningar och gav oss ut på vägarna i Stockholms län. Färden gick till habiliteringar och sjukhus som ofta tar emot barn med funktionsvariationer.

Men den gick också till nyföddhetsavdelningar där de allra minsta barnen slåss för sina liv tillsammans med omtumlade föräldrar.

Många föräldrar här på ”neo” har den senaste tiden levt under hög stress. Sedan de förstod att deras barn inte kommer få samma möjligheter som andra har drömmen om framtiden raserats, och de befinner sig i kris.

Inom kort kommer de även upptäcka, parallellt med den energislukande sorgen, att de behöver kämpa mycket hårdare än de någonsin gjort för att deras barn ska få sina rättigheter tillgodosedda.

En majoritet av de intervjuade föräldrarna i RiFS-projektet visar stressrelaterade symptom och upplever oro för att den höga arbetsbelastningen och den emotionella stressen tillsammans ska leda till att de ”kör slut på sig” fysiskt och mentalt.

Tänk om den här tidningen skulle kunna verka hälsofrämjande genom att ge er föräldrar lite ny kraft och en känsla av sammanhang.

Det kändes som att vårdpersonalen hoppades det den där dagen, när de tog emot tidningarna och lade fram dem i väntrum och föräldrakök, så att ni skulle hitta dem. Och det känns så när vi möter er i andra sammanhang.

Med start från och med nummer 1, 2015 kommer vi att satsa lite extra på reportage och guider kring psykisk hälsa och den allra första tiden med barnet.

För tänk om det är så att du som sitter och bläddrar i tidningen just nu faktiskt känner dig lite starkare trots allt.

Varsågod. Här kommer lite föräldrakraft.