Här sitter ingen och väntar på ungdomarna

Skärholmens ungdomsmottagning nöjer sig inte med att sitta och vänta på att ungdomar med funktionsnedsättning ska söka sig till dem. Här har man en specialprofil som riktar sig till unga med rörelsehinder och sedan elva år tillbaka arbetar man med uppsökande verksamhet och tjej- och killgrupper för gymnasiet.

– De här ungdomarna behöver få möjlighet till samtal om kroppen, känslor och integritet. Det är något de ofta inte alls får i skolan, säger Ingrid Sastamoinen, barnmorska.
Specialuppdraget att ta emot unga med rörelsehinder tog medarbetarna själva initiativ till när man märkte att assistenter tog med sig ungdomar som gick på Riks­gymnasiet i Skärholmen.
– Det var på 90-talet och assistenterna hade ett riktigt ”go” på den tiden. Det kan ju ha varit sammankopplat med att assistansreformen var ny då. Ung­dom­arna kom hit i rullstol och med hjälp av sina assistenter lyckades de ta sig ner för trappan till våra fruktansvärt dåligt tillgängliga lokaler, berättar Ingrid Sastamoinen.

Mottagningen anpassad
Idag är ungdomsmottagningen bättre anpassad för att ta emot ungdomar med funktionsnedsättning. Barnmorskan Lena Hällegårdh välkomnar Föräldra­kraft till lokalerna i Vårberg i södra Stockholm.
För de olika samtalsgrupper som ungdomsmottagningen håller i finns ett stort rum med plats för många rullstolar. Toa­letten är rymlig och handikappanpassad och i undersökningsrummet finns en lift, så att alla kan ta plats på britsen.
– Den används faktiskt inte så ofta, men det är viktigt att den finns, ifall någon behöver hjälp. Många ungdomar vill gärna ta sig till britsen själva, utan liften, och då hjälper vi till genom att ge stöd
istället. Eftersom vi inte använder liften jämt, tar jag och Ingrid oss ibland tid för att testa den. Det är viktigt att vi är lugna och vet hur allt fungerar när någon behöver använda den, säger Lena Hällegårdh.
I övrigt har ungdomsmottagningen i Skärholmen enkla lokaler.
– Jag tror att det är viktigt att man som ungdomsmottagning strävar efter att vara tillgänglig för alla och att även informera på sin hemsida om tillgängligheten, annars vågar sig inga ungdomar med rörelsehinder hit, säger Ingrid Sastamoinen.

Gedigen kunskap
På grund av att ungdomsmottagningen sedan länge arbetar med unga med funktionsnedsättning har man samlat på sig en gedigen kunskap om ungdomarnas behov. Precis som alla andra är de här ungdomarna väldigt olika i sin utveckling – vissa är framåt och tar för sig, andra är mer tillbakadragna och vågar inte prata om kärlek och sex.
– Ungdomar med funktionsnedsättning vet över lag mindre om relationer och sex. Det kan bero på att man inte fått någon sådan undervisning i skolan, att man gått på specialskolor för barn med funktionsnedsättning, men också att omgivningen fortfarande tror att personer med funktionsnedsättning inte har sex. Det är fortfarande tabubelagt, säger Lena.
Ingrid Sastamoinen berättar att deras erfarenhet är att skolpersonal, föräldrar och assistenter vill väl, men ofta glömmer att ungdomar med funktionsnedsättning också vill ha kärleksrelationer, närhet och i framtiden kanske barn.
– Det är faktiskt den vanligaste frågan man har, kan jag få barn? Alla kan inte ha traditionellt sex eller skaffa barn i framtiden. Men alla unga har drömmar om framtiden och dessa drömmar måste man prata om, säger Ingrid Sastamoinen.
– Ja, ofta känns det som att folk bara lägger locket på för att det är för jobbigt. Dessutom kan personal som arbetar med ungdomarna ibland vara kritiska till att vi pratar om sex med ungdomarna. Man tror att vi berättar för dem hur personer utan funktionsnedsättning har sex och att de sedan ska bli besvikna. Men det är inte så vi jobbar, vi pratar med ungdomarna om relationer, hur barn blir till, om deras funktionsnedsättning skulle kunna vara ärftlig och att sex kan vara så mycket mer än det traditionella samlaget. Man kanske till exempel bara vill vara nära en annan person, säger Lena Hällegårdh.

Viktig för ungdomarna
Och informationen är viktig för ungdomarna, då unga med funktionsnedsättning är en extra utsatt grupp i relationer.
– Vi pratar mycket om hygien och integritet. Om man är förlamad på underkroppen har man ett helt annat förhållningssätt till sin kropp och vem som får röra den. Därför är det viktigt att man talar om vem som får röra ens kropp. När flickor får mens är det kanske till exempel mer passande att en kvinna hjälper till att byta bindor, om man inte kan själv. Det handlar om att hitta respekten för sin egen kropp, säger Ingrid Sasta­moinen.
Dessutom har ungdomsmottagningen ett viktigt uppdrag att informera alla ungdomar om smittsamma könssjukdomar och möjligheten att bli gravid.
– När vi haft samtalsgrupper och ställt frågan ”vad är en könssjukdom?”, är det många av ungdomarna med rörelsehinder som inte ens vet vad det betyder eller har hört ordet. Självklart måste även ungdomar med funktionsnedsättning ha koll på riskerna med att ha samlag utan kondom, säger Ingrid Sastamoinen.

Arbetar i motvind
Trots att ungdomsmottagningen arbetar hårt för att hålla igång samtalsgrupper och locka ungdomar med funktionsnedsättning till mottagningen tycker de ofta att det känns som att arbeta i motvind. Det är dessutom mycket svårare för ungdomarna att ta sig till mottagningen.
– Det blir så klart besvärligt om man har ett rörelsehinder. Vi ligger inte i centrala Skärholmen och ska man ta sig hit måste man engagera assistent eller färdtjänst. Det kan vara pinsamt och gör att många ungdomar drar sig för att ta sig hit själva. Men vi har till exempel obligatoriska studiebesök för elever som går på Riksgymnasiet för rörelsehindrade i Skär­holmen, berättar Lena Hällegårdh.

Avslag gör att luften går ur
För att klara kvaliteten på ungdomsmottagningen i Skärholmen har landstinget de senaste elva åren lagt till pengar för en extra halvtidstjänst för en barnmorska.
Ungdomsmottagningen har sett ett stort behov i hela Stockholm för kompetens kring sex- och samlevnadsinformation för ungdomar med funktionsnedsättning. Därför sökte man pengar för en halvtidstjänst för en kurator.
– Vi ville utveckla vår verksamhet och alla remissinstanser i Stockholm tyckte att förslaget var jättebra. Det skulle bli ett tilläggsuppdrag för oss och Kista. Vi i Skärholmen skulle finnas som en resurs för unga med funktionsnedsättning och Kista ungdomsmottagning skulle satsa på våldsutsatta tjejer, säger Lena Hälle­gårdh.
Kurator Torgny Fält berättar dock att man fått tvärstopp från politiskt håll.
– Vi ville starta en resursbank, men nu känns det lite som luften gått ur oss igen, berättar Torgny Fält.