Nyheter

Här ska unga med funktionsnedsättning få bestämma

jens sjostrom700

 

I februari startar landets första ungdomsråd för unga med funktionsnedsättning.
– Om demokrati ska vara på riktigt krävs det att alla samhällsgrupper inkluderas, säger Jens Sjöström (s), vice ordförande i kommunstyrelsen i Botkyrka.

Där behovet är som störst behövs stödet som mest, menar han.

– Vi vill skapa ett ungdomsråd som genom uppsökande verksamhet rekryterar ungdomar vars röst annars inte blir hörd.

Ungdomar från särskolor i Botkyrka har under hösten fått besök av politiker som velat skapa en dialog med eleverna. Det har varit ett första steg mot att skapa ett ungdomsråd.

Unga med kognitiva svårigheter hamnar ofta utanför vanliga ungdomsråd. Bland annat har ungdomsfullmäktige i Botkyrka haft svårt att rekrytera ungdomar från särskolorna.

– I första hand sker rekryteringen till ungdomsrådet på kommunens särskolor. Det är det som skiljer detta ungdomsråd för barn och unga med funktionsnedsättning från andra ungdomsråd i Sverige, säger Jens Sjöström.

 

Denna artikel handlar om

ANNONSER
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för HD Motion
 • Annons för JAG
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Fremia
 • Annons för Särnmark
 • Etac Sulky R82 Cricket
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för STIL
 • Annons för HEA Medical