Här skapas de nya idrottsledarna

i3 är namnet på ett treårigt projekt som öppnar dörren till en ledarroll för unga idrottare med funktionsnedsättningar.
– Handikappidrottare som slutar vara aktiva får sällan sådana erbjudanden, säger projektledaren Peter Svensson.

De tre i–na står för idrott, identitet och inklusion. Peter Svensson har arbetat ganska länge inom handi­-
kappidrotten och berättar om en av erfarenheterna därifrån:

– Det saknas förebilder, människor som har en funktionsnedsättning och är idrottare. Inom annan idrott finns det ofta en naturlig fortsättning med ledar­-
uppdrag, men sådana erbjudanden får handikapp­idrottare sällan, säger han.

Projektet finansieras helt av Allmänna arvsfonden och sträcker sig över tre år, 2012–2014. Varje år är det nya deltagare som anställs. De ses alltså inte som elever, utan medarbetare i projektet. Kerstin Olofsson, chef för Furuboda KompetensCenter, berättar:

– Peter var envis med att det inte bara skulle vara en utbildning, utan också ge en erfarenhet av att vara anställd. Det är tyvärr svårt för unga människor med en funktionsnedsättning att få en sådan erfarenhet idag, säger Kerstin Olofsson.

Annonsen på Arbetsförmedlingen kom att bli lite ovanlig:

–Vi skrev uttryckligen att den som skulle anställas måste ha en funktionsnedsättning. Det är nog inte många sådana annonser som förmedlingen hanterar, säger Peter Svensson.

i3-projektet drivs på Furuboda, utanför skånska Åhus, av Furuboda KompetensCenter tillsammans med Skåneidrotten samt Svenska Handikapp­idrottsförbundet och Sveriges Paralym­piska Kommitté (SHIF/SPK).

Under tiden april–december arbetar nu den andra gruppen i projektet. Sju ungdomar deltar, i åldrarna mellan 20 och 35 år och med olika bakgrund inom idrotten.

De har också olika funktionsnedsättningar, tanken är att man ska kunna lära sig av varandras erfarenheter. De har alla rekryterats från Skåneregionen och bor i regel på skolan under tiden som projektarbetet pågår, tisdag–torsdag varje vecka.


Peter Svensson, projektledare, tar gärna plats i en rullstol för att etablera kontakt med besökare i samma situation. Foto: Anders Lindström.

Man kan snabbt notera att flickorna lyser med sin frånvaro i gruppen, varför är det så?

– Det var helt enkelt inga flickor som sökte. Förra året var det två i gruppen, men så blev det inte i år. Men vi samarbetar och för en dialog med organisationer och föreningar, det finns ju också sådana där man nästan bara har tjejer som är aktiva, förklarar Peter Svensson.

Av den första årskullen ungdomar som deltog i projektet så har fyra av sex som fått en anställning inom före­nings­livet, ett resultat som man är mycket nöjd med.

Och de som inte har nått fram till en anställning har ändå uttryckt att de har lärt sig mycket genom i3, inte minst har det gett dem en stärkt självkänsla.

Projektet i3 står på tre ben. Det första steget är arbetet med att utbilda ungdomar till ledare, det andra är ett mobilt team som ska vara ute och på olika sätt stötta de som har utbildat sig och finns ute i föreningar.

Det mobila teamet startade vid årsskiftet och här ingår Peter Svensson tillsammans med kollegorna Mats Henrysson och Dennis Junge.

– Vi åker ut en och en eller tillsammans. De som har kommit ut i föreningslivet kan känna sig väldigt ensamma, inte minst om de har startat upp nya verksamheter, förklarar Peter Svensson.

Projektets tredje del är att starta en idrottsprofil på skolan. Den kommer igång höstterminen 2013, och det är ingen brist på sökande: runt 25 ungdomar sökte till de nio platser som erbjöds.

Begreppet ”idrott” kan tolkas olika utifrån människors olika förutsättningar:

– Man kanske hellre ska tala om före­ningstillhörighet och fysisk aktivitet. Hälsa handlar mycket om tillhörighet, och där har föreningslivet en viktig betydelse, säger Peter Svensson.