”Harald Strand och LSS-skolan inspirerar till kamp”

Under våren 2023 samlades ett 30-tal mycket intresserade och nyfikna FUB-medlemmar för en utbildningsdag i Eskilstuna.
Det stora dragplåstret var Harald Strand, författare till LSS-skolan här på HejaOlika.

LÄS ÄVEN: LSS på 30 minuter – det viktigaste du behöver veta

Ing-Marie Olofsdotter tog initiativ till utbildningsdagen. Hon är sekreterare i länsförbundet Sörmland och ordförande i FUB Eskilstuna. Här berättar hon varför LSS-skolan är så viktig.

Vilken betydelse har LSS-utbildningen?

– En sådan här utbildning ger oss möjlighet att lära oss mer, och förstå de olika rättigheterna enligt LSS. För oss som förening är det viktigt att vi klarar av att diskutera med politiker och tjänstemän utifrån kunskap om lagen. Enskilda medlemmar har varierande förkunskaper om LSS, och för många tror jag att Harald Strands föreläsning var första gången som de försökte lära sig om lagen.

Ing-Marie Olofsdotter. Foto: Linnea Bengtsson
Ing-Marie Olofsdotter. Foto: Linnea Bengtsson

Ni tryckte upp LSS-skolan i pappersform för alla deltagare, hur tänkte ni kring det?

– Vi tyckte att det var självklart, så att alla deltagare skulle få med sig LSS-skolan hem, som ett uppslagsverk om LSS. Många av våra äldre deltagare har svårt att läsa långa texter på dator, och alla har inte en skrivare att skriva ut på.

Ladda ned hela LSS-skolan som PDF eller e-bok

LSS-skolan 2023 som e-bok (format EPUB)
LSS-skolan 2023 som pdf för utskrift

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson
Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson

LSS-skolan har funnits i flera år, men är fortfarande viktig för er?

– Jag tror att många medlemmar, och deras gode män och anhöriga, fortfarande inte har tillräcklig kunskap om lagstiftningen. Därför är det viktigt att fortsätta lära ut om LSS.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson
Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson

Någon höjdpunkt från utbildningsdagen du vill lyfta fram?

– Jag tror att den största aha-upplevelsen var insikten om vikten av att kunna LSS, så att man kan ansöka om insatser, och vid behov överklaga utifrån det som faktiskt står i lagen. Harald är en av de mer kunniga personerna i landet vad gäller LSS, och det var också intressant att höra om exempel från hans egen vardag.

Solveig Lundström, ordförande i FUB Sörmland, tackar Harald Strand för hans föreläsning. Foto: Linnea Bengtsson.
Solveig Lundström, ordförande i FUB Sörmland, tackar Harald Strand för hans föreläsning. Foto: Linnea Bengtsson.

Varför anordnades utbildningen just nu?

– FUB Sörmland brukar ordna minst en utbildningsdag om året. Det har kommit in önskemål från lokalföreningarna om att vi skulle bjuda in Harald, så därför gjorde vi det nu.

LSS-skolan på utbildningsdag om LSS. Foto: Linnea Bengtsson
LSS-skolan på utbildningsdag om LSS. Foto: Linnea Bengtsson

Vad tyckte deltagarna om utbildning?

– De tyckte att det var väldigt lärorikt! Flera nämnde just att Haralds exempel var intressanta, och inspirerade till egen kamp.
Vi höll på i tre timmar plus lunch och fika, så möjligen blev det lite mycket att ta in vid ett tillfälle. Men då är det bra att ha ett tryckt exemplar av LSS-skolan, för att kunna slå upp i efterhand.

Deltagare på utbildningsdag om LSS. Foto: Linnea Bengtsson
Deltagare på utbildningsdag om LSS. Foto: Linnea Bengtsson

Vilka LSS-frågor är aktuella hos er?

– Det är lite olika frågor i de olika kommunerna i Sörmland. Hyresnivåerna på LSS-bostäder har varit en fråga vi har jobbat med i form av jämförelser mellan de olika kommunerna. Brist på LSS-bostäder är en alltid lika aktuell fråga, liksom att många medlemmar har tappat sina kontaktpersoner och ledsagare vid aktiviteter.

Ing-Marie Olofsdotter. Foto: Linnea Bengtsson
Ing-Marie Olofsdotter. Foto: Linnea Bengtsson

MERA FAKTA: Hela LSS-skolan 2023