Hård kamp om vinstförbud inom omsorgen

Ska företag som går med vinst förbjudas inom vård och omsorg?
Det är en fråga som skapat stor oro även hos mindre företag som ofta drivs med stor socialt engagemang.
Idag drabbade Jonas Sjöstedt (V) och Saila Quicklund (M) samman i en het debatt i frågan.

Oenigheten var stor om vilken väg som leder fram mot en god vård och omsorg.

Och den som hoppades på klara besked blev besviken.

Många frågetecken om Vänster-kravet på vinstförbud återstår. Exakt vilka företagsformer blir tillåtna? Vilka branscher omfattas – nu och i framtiden? Vilka överskott, vinster eller bonusar blir tillåtna? Hur ska kontrollen av återinvesteringar göras? Hur skapar man långsiktighet om vinstmöjligheterna begränsas?

Å andra sidan finns frågetecken även för dagens system som Alliansen skapat. Hur blir det med valfriheten och segregationen inom skola och vård? Hur blir vården tillgänglig för de som behöver den allra mest? Hur förhindrar man att jättebolag undviker skatt och tar ut orimliga vinster?

Vad sas i debatten då?

Här följer en sammanfattning av vad Moderaterna respektive Vänsterpartiet anser i vinstfrågan.

FÖR VINST…

Saila Quicklund (M), gruppledare för moderaterna i socialutskottet:

Jag har själv jobbat 30 år inom sjukvården. Vi har lämnat den tid då äldreomsorg var lika med långvård och då funktionshindrade knappt fick någon vård. Då var kvaliteten sällan i fokus och ingen ifrågasatte. Man var tacksam för den vård man fick.

År 2006 satte vi kvaliteten i fokus. Vi startade öppna jämförelser. Vi hade ingen aning om hur kvaliteten såg ut. Det hade inte varit möjligt att mäta och jämföra. Sedan kom lagen om valfrihetsystem, LOV, 2010.
Det skapade fantastiska möjligheter, inte minst för kvinnor, att starta företag inom vård och omsorg. Sju av tio företag leds av kvinnor. Det är fantastiskt för jämställdheten. Vad vill Vänsterpartiet säga till dem när man vill förbjuda vinster?

Resurserna till välfärd har ökat med 40 miljarder sedan 2006. 80 procent av medborgarna vill kunna välja utförare. 93 procent vill ha möjlighet att välja skola.

160 000 arbetar på privata vård- och omsorgsföretag. Det bidrar till kvalitet, mångfald och tillväxt. Det vore tufft för kommunerna att klara allt själva. Debatten i media är vinklad och orättvis. Att kunna välja och välja bort är det centrala. Vinst är positivt, förlust är inte hållbart i längden, men självklart ska företagen skatta i Sverige!

Regeringens utredare tar fram förslag om hur företagen ska arbeta långsiktigt och seriöst, de förslagen blir klara i november.

De är anmärkningsvärt att Vänsterpartiet accepterar att vägar och sjukhus byggs med vinst, medan man vill förbjuda vinster i de kvinnodominerade verksamheterna.

Privata företag har gett oss oerhört mycket bättre tillgänglighet. Köerna har kortats, det har blivit många fler öppettimmar. Om man förbjuder vinstuttag får vi inte behålla alla dessa vårdcentraler. Många företag är mycket oroliga.

… OCH EMOT!

Jonas Sjöstedt (V), partiledare:

Vad ska drivkraften vara? Är det vinstmaximering eller omtanke som ska styra? Vi har haft år av extrema marknadsexperiment medan miljarder har försvunnit till Caymanöarna. Riskkapitalister dominerar allt mer. De betalar knappt någon skatt. Det blir färre lärare, sjuksköterskor. Enligt Kommunal har utvecklingen varit negativ på alla parametrar.

Det är skillnad på vinst och överskott. Försvinner pengarna eller återinvesteras överskottet i verksamheten? Det är det som det handlar om. Man kan ha valfrihet utan att plocka ut vinster.

Jag är övertygad om att idéburna verksamheter vinner på att riskkapitalet försvinner. Vi vill ha långsiktiga aktörer som är idéburna eller offentliga. Vänsterpartiet har konkreta förslag med krav på återinvestering av vinster inom skola, förskola och äldreomsorg. För HVB-hem har vi ett separat förslag, eftersom det där finns så stora problem inom den offentliga vården att dessa först måste rättas till. Vi ser på sektor efter sektor.

Vi sätter yrkeskunskapen i fokus. Vi vill ha en välfärd som inte delar upp folk utan ser till behoven. Sjuksköterskor springer benen av sig för att någon miljardär i New York ska tjäna pengar.

Vem är intresserade av de personer som har störst behov när pengarna får styra? Välfärd handlar inte om att kunna välja skola, utan om att ALLA får en bra skola.

Vi vill se fler kooperativ, sociala företag och stiftelser.

Det grundläggande är att skilja på vinstuttag och överskott. Man kan inte jämföra byggföretag och omsorgsföretag – från byggare kan man begära skadestånd men hur rättar man till om omsorgen missköter och skadar barn för livet?

Vinst handlar bara om hur man kan skära ned på kostnader. Varför tackar vissa friskolor nej till barn med särskilda behov?

Idéburna företag växer knappt alls. Däremot växer det råa riskkapitalet, som köper upp och slår ut. När vi har tagit bort privatiseringsexperimentet ska vi se hur vi kan gå vidare med demokratiseringen. Hur får vi val utan vinstmaximering.

 

Debatten ägde rum i ABF-huset i Stockholm och anordnades av två företag som är stiftelseägda respektive personalägda – Iris Utvecklingscenter och Magelungen. Moderator för debatten var Mona Sahlin, som nyligen tagit plats i styrelsen för Iris Utvecklingscenter.

Medverkade gjorde även nationalekonomen Ingvar Nilsson.

– Båda har rätt på olika sätt, var Ingvar Nilssons betyg på debatten. Marknaden har bidragit till en förändring och effektivisering av verksamheter som tidigare vägrade att anpassa sig. Men hur kan vi tygla marknaden så att vi får en god omsorg?