Hård kritik mot Alliansens valmanifest: En stor besvikelse

– Alliansens valmanifest är en stor besvikelse, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.
Hon menar att de borgerliga partiernas valmanifest saknar konkreta förslag när det gäller att ge människor med funktionsnedsättning möjlighet att arbeta.

{loadposition incontent}- Kristdemokraternas utlovade 10 000 nya jobb för människor med funktionsnedsättning i den offentliga sektorn, har uppenbarligen inte fått gehör hos de andra partierna i Alliansen, säger Ingrid Burman.

Enligt Handikappförbunden har sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning stadigt sjunkit de senaste 12 åren.
Nedgången har pågått oavsett konjunkturläge.

Kristdemokraternas tidigare utspel om 10 000 nya jobb täcker bara en liten del av behovet, menar Handikappförbunden, men Ingrid Burman anser att det ändå vore ett bra initiativ:
– Det skulle sätta igång processer för att hitta nya vägar och undanröja de hinder som finns i arbetslivet som utestänger många, säger hon.

Ingrid Burman påminner om att var tionde svensk i arbetsför ålder anser sig ha en funktionsnedsättning.
– Sverige har inte råd att avstå från så stora delar av arbetskraften. Vi måste hitta nya vägar för att inkludera fler i arbetslivet. Detta kräver en djupare kunskap om vilka som befinner sig i utanförskap och en tydligt uttalad politisk viljeinriktning, säger hon.