Hård kritik mot Åsa Regnér i riksdagen – undvek att ge garantier

En tuff dag i riksdagen för Åsa Regnér, minister med ansvar för funktionshinderfrågorna. Foto: Linnea Bengtsson.

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Särnmark

Statsrådet Åsa Regnér lovade på torsdagen att Försäkringskassan får ett nytt regleringsbrev om assistans och LSS före årsskiftet. Men några garantier om att människors behov ska styra gavs inte. Fokus är fortfarande kontroll och stopp för felanvändning.

Statsrådet Åsa Regnér lovade på torsdagen att Försäkringskassan får ett nytt regleringsbrev om assistans och LSS före årsskiftet.
Men några garantier om att människors behov ska styra gavs inte. Fokus är fortfarande kontroll och stopp för felanvändning.

– Vi kommer att förtydliga att det inte handlar om besparingar eller att vi vill ändra lagen utan att vi vill ha bättre kontroll att rätt person får rätt insats, sa Åsa Regnér.

Ministern blev hårt ansatt under frågestunden i riksdagen på torsdagen (15 december).

Hennes politik ifrågasattes av flera riksdagsledamöter, från olika partier, som alla efterlyste garantier för att målet med LSS och assistans upprätthålls.

I sina svar fokuserade Åsa Regnér på kostnadsfrågor och behovet att stoppa "felanvändning". Än en gång pekade hon på det stora antalet privata assistansföretag som ett stor risk för felanvändning.

Ministern upprepade också, flera gånger, att det finns flera rapporter som visar att assistansmedel felanvänds i mycket stor skala. Trots kritik för att sprida osäkra uppgifter stod ministern på sig.

– Det är inte jag som hittar på uppgifterna. Försäkringskassan som är handläggande myndighet uppger att cirka tio procent felanvänds, så Åsa Regnér.

Maja Karlsson (V) var en av de hårdaste kritikerna under frågestunden. Hon efterlyste garantier om att människors behov ska vara styrande och att de "allvarliga konsekvenserna inte fortsätter 2017".

– Det är inte konstigt att vi inte känner oss trygga med enbart ett löfte om förtydligande, utan någon signal om hur det ska ske, sa hon

Några garantier fick hon inte av ministern, som svarade med att lyfta fram kostnadsaspekten:

– Jag kommer inte att backa på att jag vill att skattebetalarnas pengar ska användas till de personer som har rätt till insatsen. Regleringsbrevet kommer ganska snart och då kommer man at se hur vi har uttryckt det. Vi gör ett förtydligande, att det handlar om en kontroll av att timmarna används till det som de faktiskt var tänkta för, sa Åsa Regnér

Åsa Regnér kommenterade också den dagsfärska rapporten från ISF, Inspektionen för socialförsäkringen. Rapporten påtalar att rättsliga domar och nya regler hos Försäkringskassan har lett till allvarliga konsekvenser för enskilda. ISF vill därför att lagen snarast ses över.

Rapporten hade beställts av regeringen som nu analyserar innehållet.

– Vi vill veta om domarna och effekten av dem har fört bort praxis från intentionen med lagen. Det är möjligt att vi återkommer med svar på rapporten i regleringsbrevet.

Åsa Regnér gav exempel på frågor som "vi kan ta itu med omedelbart".

Dit räknar hon problem med det delade huvudmannaskapet, bristen på enhetliga bedömningar över landet och att "människor förefaller hamna mellan stolarna"

'Bengt Eliasson (L) anklagade ministern för att ha en bristande dialog om LSS och assistans.

– Jag ser i debattartiklar att ministern efterlyser dialog men konstaterar att ministern inte velat möte brukarorganisationers ordförande och inte velat komma till socialutskottets hearing, sa Bengt Eliasson.

En irriterad Åsa Regnér svarade att hon kommit "alla gånger riksdagen har kallat".
– Jag träffar organisationer löpande, senaste i fredags. Jag vill gärna ha dialog!

   

  

Publicerad:
2016-12-15

Av: Redaktionen

Nyckelord:
LSS, assistans, åsa regner


ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Särnmark