Hård kritik mot nya smittbärarpengen: ”Obegripligt begränsad”

Efter lång väntan beslutade riksdagen idag införa en ny smittbärarpenning. Men vilka grupper som omfattas är fortfarande oklart. Och beslutet får hård kritik av funktionsrättsrörelsen.
– Den ringa budgeten för ersättningen ger en fingervisning om att beslutet utgår från obegripliga begränsningar, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige, i en första kommentar.

Hon har hela tiden varit mycket kritisk till begränsningarna i regeringens förslag, som alltså röstades igenom av riksdagen på tisdagen.

Så här säger Elisabeth Wallenius om förslaget som tycks vara det som nu ska genomföras:

– Avgränsningen verkar sprungen ur målet att begränsa antalet personer som har rätt till ersättning, snarare än ur en analys av smittskyddssituationen. Om förslaget får råda, är hela ersättningen en halvmesyr. Hur ska personer i riskgrupp kunna skyddas om deras närstående tvingas arbeta i en riskmiljö?

Stridit hårt för ersättning

Elisabeth Wallenius har stridit hårt för en smittskyddsersättning för både personer med funktionsnedsättning och deras närstående. Så här sa hon den 18 juni när hon uttalade sig om regeringens förslag:

– Vi har följt utvecklingen och vet att många närstående varit hemma från arbetet, utan ersättning, sedan början av mars, för att skydda sina närstående i riskgrupp. Konsekvensen blir ofta en havererad privatekonomi som förstärker stressen och oron.

Snäva begränsningar

Så här beskrev Elisabeth Wallenius konsekvenserna av förslagets begränsningar:
– Endast närstående, som arbetar minst halvtid som personlig assistent till sin anhöriga, eller får närståendepenning för att vårda sin anhöriga i riskgrupp och samtidigt har ett förvärvsarbete, kan söka smittbärarpenning. Dessutom måste personen i riskgrupp ha assistans beviljad med minst 20 timmar i veckan. Som det är formulerat i förslaget, innebär det att hela den kommunala assistansen lämnas utanför.

– Detta är problematiskt på flera sätt. Dels har långt ifrån alla personer i riskgrupp personlig assistans, dels ingår inte alla personer som har personlig assistans i riskgrupp. Endast en mindre grupp närstående kommer att beröras av smittbärarpenning och därmed kommer få personer i riskgrupp att skyddas.

Kritisk även till föräldrapenning

Funktionsrätt Sverige har också kritiserat förslaget om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt.

– Även här är regeringens avgränsning alltför snäv. Ytterst få föräldrar till barn med funktionsnedsättning beviljas den här typen av föräldrapenning vid allvarlig sjukdom. Eftersom barn inte bedöms riskera ett allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19 omfattas inte föräldrar av förslaget till smittbärarpenning. Samtidigt är många föräldrar till barn med omfattande funktionsnedsättning oroliga och avstår från att arbeta, även om det innebär förlorad inkomst, för att inte riskera sitt barn liv och hälsa. Dessa lämnas helt utan skydd. Här skulle vi gärna se en ny riskanalys från Socialstyrelsen så att riskerna för barn tydliggörs bortom allt tvivel.

Schablonbelopp

Smittbärarpenningen väntas att uppgå till ett schablonbelopp på som mest 804 kronor före skatt per dag. Det blir möjligt att söka tillfällig ersättning i maximalt 90 dagar under perioden 1 juli – 30 september.

Läs mer

Pressmeddelandet från Funktionsrätt Sverige

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *