Hård strid inom SKL om utökad valfrihet

En majoritet av Sveriges kommuner och landsting vill utvidga lagen om valfrihet. Men splittringen var stor när SKL debatterade frågan på sin kongress i Norrköping i veckan.

Kongressen beslutade att SKL ska verka för att LOV, lagen om valfrihet, ska gälla även inom färdtjänst, sjukresor och turbundna resor för personer med funktionsnedsättningar, rapporterar Kommunalarbetaren.

Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet, liksom Vänsterpartiet som efterlyste en utvärdering av valfriheten inom vård och omsorg.