Hårdhandskar mot kommun som lämnade boende vind för våg

Socialstyrelsen har tröttnat på att Nynäshamns kommun inte åtgärdar allvarliga brister i ett gruppboende för personer med grav utvecklingsstörning och autism i Nynäshamn.
Nu måste Nynäshamn betala 400 000 kronor i böter om inte bristerna är borta senast 13 mars.

Det är ytterst ovanligt att Socialstyrelsen tvingas till så här tuffa tag mot en kommun eller privat utförare.

Bristerna vid Björkbackens gruppbostad är inte bara allvarliga – de har dessutom pågått under lång tid.
Det har gått mer än tio månader sedan Socialstyrelsen första gången slog larm om allvarliga brister vid ett gruppboende i Nynäshamn.

De boende lämnades vind för våg stora delar av dagen på grund av låg bemanning och inställda aktiviteter. Dessutom förekom olaglig inlåsning och flera andra missförhållanden.

Kommunen hade skriftligen utlovat åtgärder, men vid ett tredje oanmält besök i oktober visade det sig att mycket återstod att göra.

– Trots att det gått tio månader sedan Socialstyrelsens första beslut har kommunen till stora delar inte efterkommit kraven, skriver Socialstyrelsen i ett nytt föreläggande som beslutades i januari 2012.

Vid det första besöket konstaterade Socialstyrelsen följande brister som betecknas som allvarliga:
* De boende lämnas utan personalstöd och får under stora delar av dagen sysselsätta sig själva, eftersom personalen är upptagen med praktiskt arbete i huset.
* De boende får inte den fysiska träning som är ordinerad. Promenader och andra inplanerade aktiviteter som ingår i daglig verksamhet samt träning i gåstol ställs ofta in på grund av tidsbrist. Inplanerade promenader ersätts med utevistelser i en inhägnad trädgård.
* Intervallerna mellan de boendes måltider är alldeles för långa. Det gör att de boende ibland vaknar om nätterna och får en smörgås för att kunna somna om.
* De boende läggs för natten mellan 19.00 och 20.00 och tillbringar mer än 12 timmar per dygn i sängen för nattvila.
*Alla dörrarna till boendet hålls låsta och kan endast öppnas av personal.

– Våra inspektioner har avslöjat missförhållanden som är mycket allvarliga. Kommunen bedriver en verksamhet som inte har stöd i lagen och där hälsan och säkerheten för enskilda boende riskeras, sa Per-Anders Sunesson är chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning i ett pressmeddelande i mars 2011.

Sunesson konstaterade vidare att personalen inte hade någon skuld för bristerna.

– De har gjort sitt bästa efter förutsättningarna. Nu kräver vi att kommunen vidtar en rad åtgärder så att de boende snarast möjligt får det stöd och den hjälp de har rätt till enligt lagen, säger Per-Anders Sunesson.

Nynäshamns kommun har åtgärdat en del av bristerna, men långtifrån alla. Socialstyrelsen beslöt därför om ett nytt föreläggande den 13 januari.

Senast den 13 mars måste kommunen säkerställa att insatserna för de boende uppfyller kraven enligt LSS, lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade.