Havererad ekonomi utan ett öre i ersättning

Havererad privatekonomi för att man följt statens rekommendationer – men inte ett öre i ersättning. Funktionsrättsrörelsen rasar mot att de flesta närstående blir helt utan smittskyddsersättning.

På vilka grunder har besluten om smittskyddspenning och smittbärarpenning tagits? Vad hände med rekommendationen om att närstående borde avstå att förvärvsarbeta om det inte kunde ske utan risk för smitta?

25 organisationer

Frågorna ställs i en protestskrivelse från 25 organisationer till socialminister Lena Hallengren, socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi samt till Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen och Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

– Det handlar om allvarliga frågetecken kring hanteringen av smittskydd och vad besluten om ersättningarna grundar sig på. Vi vill ha svar på dessa frågor, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Situationen är akut

– För personer som riskerar ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19 och deras närstående är situationen med corona fortfarande lika akut, den har inte förändrats för att sommaren slagit ut i blom.

– Merparten av dessa personer har sedan pandemin bröt ut tagit sitt fulla ansvar, följt myndigheternas rekommendationer och suttit isolerade, oavsett om det innebär att man får stanna hemma från arbetet utan ersättning, eller till och med förlorar sitt arbete. Och de har nu snart fem månader senare fortfarande inte fått ett öre i ersättning från staten för att klara sin situation. Konsekvensen för många är en havererad ekonomi, säger Elisabeth Wallenius.

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *