Nyheter

Haveriet som drabbar tusentals funkisfamiljer ännu olöst

Denna artikel handlar omAnnons
Annons för Misa

Innehåll från NKA
Att vara anhörig
Nya webbinarier om anhörigfrågor
NKA-podden tipsar om stöd och strategier
Samtalsgrupp kostnadsfritt stöd
Fler tips på NKA:s egen temasida

Innehåll från Misa
Misa tipsar
Gymnasiesärskola – och sedan?
I ett rättvist samhälle kan alla välja sysselsättning
Görans väg från särskola till arbete
Fler tips på Misas temasida

Innehåll från Humana
Humana tipsar
Logopedens bästa råd!
När Josefin fick en son med autism valde hon att bli jurist
Parapepp inspirerar till aktivitet
Fler tips på Humanas temasida

Omöjliga krav på läkarintyg och okunniga handläggare är två av huvudorsakerna
Försäkringskassans huvudkontor i Telefonplan, Stockholm. Foto: Linnea Bengtsson.

Försäkringskassans huvudkontor i Telefonplan, Stockholm. Foto: Linnea Bengtsson.

Annons
Annons för Misa

 

Vårdbidragshaveriet på Försäkringskassan har lett till förseningar och försämringar för tusentals funkisfamiljer. Nu har Svenska Downföreningen analyserat orsakerna.

”Vi hoppas att regering, riksdag och myndigheter drar lärdomar av det som skett för att förhindra att något liknande sker igen.”

När vårdbidraget gjordes om till nya omvårdnadsbidrag respektive merkostnadsersättning utlovades en modernisering som skulle vara till stor nytta, särskilt för de familjer som varit beroende av det gamla vårdbidraget.

Verkligen blev den motsatta. Dels för att Försäkringskassan inte lyckats hantera övergången utan mycket långa väntetider för berörda familjer. Dels för att ersättningarna ofta blivit betydligt lägre än tidigare.

”De flesta av våra medlemmar får en sänkning av bidraget. Från att i de allra flesta fall haft helt vårdbidrag får man istället lägre nivåer på omvårdnadsbidraget”, skriver Svenska Downföreningen i ett pressmeddelande.

Föreningen har djupdykt i orsakerna till att så många funkisfamiljer drabbats av försämringar.

1. Kräver läkarintyg om aktivitetsbegränsningar

Försäkringskassan har infört ett system kallat DFA eller Diagnos – Funktionsnedsättning – Aktivitetsbegränsning. Nu måste läkarintygen till Försäkringskassan omfatta hela kedjan, vilket enligt föreningen inte är praktiskt möjligt.

”Aktivitetsbegränsning definieras som diagnosens och funktionsnedsättningens konsekvenser i vardagen. Hur ska en läkare kunna intyga den extratid jag lägger varje morgon på att få iväg mitt barn till skolan? Hur ska en läkare kunna intyga all den extratid jag lägger på att ta fram bildstöd och träningsmaterial till mitt barn, som det dessutom är en logoped som rekommenderat? Hur ska en läkare kunna intyga all den tid dessa oändliga möten med habilitering, skola och kommunen tar? Vi ser många exempel på konsekvenser av aktivitetsbegränsningar som den sökande beskriver men som inte tydligt står med i läkarintyget. Trots att begränsningen uppenbart är kopplad till en intygad funktionsnedsättning blir resultatet att ansökan avslås.”

Föreningen kräver att Försäkringskassan slutar kräva att läkare ska intyga aktivitetsbegränsningar.

2. ”Normalt föräldraansvar” används felaktigt

Reglerna om att omvårdnadsbidrag ska utgå för insatser utöver ”normalt föräldraansvar” slår också fel, anser Svenska Downföreningen.

”Det finns inte någon generell beskrivning av vad som är normalt och det här begreppet utnyttjas därför av Försäkringskassan som i många fall hänvisar till föräldraansvaret, även i de fall där det uppenbart handlar om merarbete för föräldrar som har barn i behov av stöd i situationer där en majoritet av de jämnåriga klarar sig på egen hand”, skriver föreningen som anser att begreppet bör utredas.

3. Dålig kunskap hos handläggare

Ett tredje stort problem är, enligt föreningen, okunskapen om funktionsnedsättningar.

”Handläggare avfärdar så basala saker som förvaltningslagen, den som alla statligt anställda handläggare bör kunna innebörden av. Ett annat exempel är handläggare som inte vet att de har en egen utredningsskyldighet och t ex både får och ska begära kompletteringar på intyg själva, och ett tredje exempel är handläggare som inte känner till skillnaden mellan lag och Försäkringskassans interna regelverk”, skriver föreningen.

Svenska Downföreningen sammanfattar ”reformen” som ett haveri som ”drabbar de redan mest utsatta”.

Förhindra att det sker igen

Föreningen menar att alla som tidigare beviljats vårdbidrag åter får vårdbidrag, tills det finns en säker hantering av det nya omvårdnadsbidraget. Men vill också att ”regering, riksdag och myndigheter drar lärdomar av det som skett för att förhindra att något liknande sker igen”.

 

Fler artiklar om detta ämne