Nyheter

Haveriet som drabbar tusentals funkisfamiljer ännu olöst

Publicerat av
Valter Bengtsson
Dela

Vårdbidragshaveriet på Försäkringskassan har lett till förseningar och försämringar för tusentals funkisfamiljer. Nu har Svenska Downföreningen analyserat orsakerna.

”Vi hoppas att regering, riksdag och myndigheter drar lärdomar av det som skett för att förhindra att något liknande sker igen.”


Uppdatering 25 februari 2021: Intervju med Andreas Larsson, chef för Försäkringskassans avdelning för funktionsnedsättning: ”Här är nya planen för att rädda omvårdnadsbidraget”


 

När vårdbidraget gjordes om till nya omvårdnadsbidrag respektive merkostnadsersättning utlovades en modernisering som skulle vara till stor nytta, särskilt för de familjer som varit beroende av det gamla vårdbidraget.

Verkligen blev den motsatta. Dels för att Försäkringskassan inte lyckats hantera övergången utan mycket långa väntetider för berörda familjer. Dels för att ersättningarna ofta blivit betydligt lägre än tidigare.

”De flesta av våra medlemmar får en sänkning av bidraget. Från att i de allra flesta fall haft helt vårdbidrag får man istället lägre nivåer på omvårdnadsbidraget”, skriver Svenska Downföreningen i ett pressmeddelande.

Föreningen har djupdykt i orsakerna till att så många funkisfamiljer drabbats av försämringar.

1. Kräver läkarintyg om aktivitetsbegränsningar

Försäkringskassan har infört ett system kallat DFA eller Diagnos – Funktionsnedsättning – Aktivitetsbegränsning. Nu måste läkarintygen till Försäkringskassan omfatta hela kedjan, vilket enligt föreningen inte är praktiskt möjligt.

”Aktivitetsbegränsning definieras som diagnosens och funktionsnedsättningens konsekvenser i vardagen. Hur ska en läkare kunna intyga den extratid jag lägger varje morgon på att få iväg mitt barn till skolan? Hur ska en läkare kunna intyga all den extratid jag lägger på att ta fram bildstöd och träningsmaterial till mitt barn, som det dessutom är en logoped som rekommenderat? Hur ska en läkare kunna intyga all den tid dessa oändliga möten med habilitering, skola och kommunen tar? Vi ser många exempel på konsekvenser av aktivitetsbegränsningar som den sökande beskriver men som inte tydligt står med i läkarintyget. Trots att begränsningen uppenbart är kopplad till en intygad funktionsnedsättning blir resultatet att ansökan avslås.”

Föreningen kräver att Försäkringskassan slutar kräva att läkare ska intyga aktivitetsbegränsningar.

2. ”Normalt föräldraansvar” används felaktigt

Reglerna om att omvårdnadsbidrag ska utgå för insatser utöver ”normalt föräldraansvar” slår också fel, anser Svenska Downföreningen.

”Det finns inte någon generell beskrivning av vad som är normalt och det här begreppet utnyttjas därför av Försäkringskassan som i många fall hänvisar till föräldraansvaret, även i de fall där det uppenbart handlar om merarbete för föräldrar som har barn i behov av stöd i situationer där en majoritet av de jämnåriga klarar sig på egen hand”, skriver föreningen som anser att begreppet bör utredas.

3. Dålig kunskap hos handläggare

Ett tredje stort problem är, enligt föreningen, okunskapen om funktionsnedsättningar.

”Handläggare avfärdar så basala saker som förvaltningslagen, den som alla statligt anställda handläggare bör kunna innebörden av. Ett annat exempel är handläggare som inte vet att de har en egen utredningsskyldighet och t ex både får och ska begära kompletteringar på intyg själva, och ett tredje exempel är handläggare som inte känner till skillnaden mellan lag och Försäkringskassans interna regelverk”, skriver föreningen.

Svenska Downföreningen sammanfattar ”reformen” som ett haveri som ”drabbar de redan mest utsatta”.

Förhindra att det sker igen

Föreningen menar att alla som tidigare beviljats vårdbidrag åter får vårdbidrag, tills det finns en säker hantering av det nya omvårdnadsbidraget. Men vill också att ”regering, riksdag och myndigheter drar lärdomar av det som skett för att förhindra att något liknande sker igen”.

 

Fler artiklar om detta ämne

Shekarabis nya krav kan förvärra krisen för omvårdnadsbidraget
Försäkringskassans fack: Ardalan Shekarabis nya krav gör handläggningen ännu långsammare
Bengt Eliasson vill ge föräldrar kompensation för felaktiga avslag
”Det skulle bli bättre stöd och enklare att ta del av. Och så har det gått helt åt pipsvängen hos Försäkringskassan”
Därför är det fel att sänka omvårdnadsbidraget
ISF:s granskning av Försäkringskassan ger svar på 6 kritiska frågor om det bristande stödet till funkisfamiljer
”Ta fram en lösning senast 15 februari”
Försäkringskassan får ny deadline för att få ordning på omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning
Regeringen snabbutreder bidragshaveriet som skapat kaos för funkisfamiljer
Ministern: Avsikten med reformen var att skapa enklare och tydligare regler för stöden
Kan han rädda omvårdnadsbidraget?
Funkisfamiljer drabbas inte bara av långa väntetider - mer än hälften riskerar sänkt ersättning eller avslag
300 miljoner ska lösa krisen för omvårdnadsbidraget
Den kaotiska omläggningen från vårdbidrag till omvårdnadsbidrag har drabbat tiotusentals funkisfamiljer
Efter haveriet med nya regler – gamla vårdbidraget förlängs
Pia Steensland: Även de som hamnat i glappet mellan gamla och nya regler ska få ersättning så snabbt som möjligt
Ny granskning av omvårdnadsbidraget kritisk till både regeringen och Försäkringskassan
Många blir av med sina tidigare ersättningar, och står då utan ersättning under en lång period, säger Maria Gustavson, ISF

Artikeln publicerades 2020-10-19