Heja, manifestationer!

Jag är väldigt nöjd med det omfattande engagement som så otroligt många visar för manifestationen ”rädda LSS”.

Rörelsen är verkligen på marsch igen, vilket gläder en förkämpe som jag och naturligtvis gruppen som omfattas av LSS.

Jag är också tacksam för att HejaOlika så målmedvetet engagerar sig för LSS! Tack Valter och ni andra i förlaget.

Det är också väldigt roligt att så många politiker nu är intresserade av LSS igen. Nästan en nostalgisk känsla av 1990-talet.

LSS är en frihetslag, inte bara för de som har personlig assistans, utan även för de tre gånger så många som har de övriga insatserna i LSS. Jag hoppas att alla som nu mobiliserar sig för att rädda assistansen även vill vara med att ”rädda hela LSS”.

Jag vet att ”mina” två föreningar, FUB och Autism & Aspergerförbundet, fokuserar på hela LSS. Ingen anledning att gå ur dem, utan hellre anmoda er alla, som vill rädda LSS, att gå med i någon av dem eller, som jag, i bägge!

Tillsammans är vi starka, det har inte minst ”rädda assistansen” visat.

Kommunernas nedmontering av LSS sker fortfarande i medieskugga

Rädda hela LSS handlar om alla de tio insatserna, varav kommunerna är ensamt ansvariga för åtta, och tillsammans med Försäkringskassan för Personlig assistans samt tillsammans med landstingen för Råd och stöd.

För de insatser som kommunerna har ensamt ansvar för, behövs verkligen en tydlig uppmärksamhet, då jag upplever att kommunernas nedmontering av LSS sker i medieskugga.

Att det dessutom sker utifrån ett mångårigt motstånd mot LSS som rättighetslag, eftersom detta stör det kommunala självstyret. Det har stört SKL och dess föregångare ända sedan LSS tillkom.

Här är inte kostnadsaspekten huvudsaken, då ju utjämningssystemet ser till att sprida kostnaderna rättvist och jämt över landet. Här handlar det mer om attityder.

Besparingen i en enskild kommun blir alltså mer en ideologisk åtgärd mot LSS mål om ”ett liv som andra trots funktionshinder”. Att detta sker med hjälp av Förvaltningsrätten är ju förfärande! Det strider inte bara mot LSS intentioner utan även mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Nästa steg är ”rädda hela LSS”!

  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *