Hela funktionsrättsrörelsen såg rött – då backade regeringen

Regeringens plan för en nationell anhörigstrategi fick hela funktionsrättsrörelsen att se rött. Nu backar regeringen. Den 3 december lovade socialminister Lena Hallengren att strategin ska breddas så att den även omfattar funkis-familjer.

I debattartikel på Dagens Samhälles webb skriver Lena Hallengren (S) och Lina Nordquist, talesperson för L:

”Socialstyrelsens uppdrag att ta fram en nationell anhörigstrategi kommer att breddas så att den inte bara omfattar anhöriga till äldre utan även anhöriga med närstående som är långvarigt sjuka eller har en funktionsnedsättning.”

De skriver även att det ska vara frivilligt att som anhörig ge vård och omsorg.

”Anhöriga ska vara trygga med att den omsorg som samhället erbjuder är av god kvalitet. I många olika delar av välfärden behöver samhället därför också stödja den anhörige för att hon eller han ska orka. Av socialtjänstlagen framgår att Sveriges kommuner har ett ansvar att erbjuda stöd också till anhöriga men det är i dag ibland otydligt hur detta stöd ser ut och i vissa fall har det också rapporterats om brister.”

I oktober togs det första steget mot en anhörigstrategi, då Socialstyrelsen fick i uppdrag att ta fram ett underlag gällande anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre personer.

Begränsningen till äldre upprörde alla andra anhörigorganisationer, liksom en lång rad politiker av olika partifärg.

Därför breddas Socialstyrelsens uppdrag nu till att omfatta även anhörigstöd för personer med funktionsnedsättningar.

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *