Helt ny upplaga av LSS-skolan, uppdaterad med praxis och utredningar

2017 års mest populära utgåva var nummer 2 som innehöll LSS-skolan, och alla dess lektioner om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Nu är Harald Strand, pappa till en vuxen son med funktionsnedsättning och ordförande för Riksförbundet FUB, tillbaka med helt uppdaterade 2019 års upplaga!

Reaktionerna på 2017 års upplaga blev överväldigande. LSS-skolan har använts inte bara i utbildning av anhöriga, utan även i valda delar av kommuners LSS-verksamhet – både i utbildning och projekt av personal och boende. Den har också använts i utbildning av politiker.

Vilken betydelse har LSS-skolan haft?
– Den är ett redskap för att inte bli överkörd av kommunen, säger Harald Strand. Det är också nödvändig kunskap för handläggare och LSS-ansvariga i kommunen. Och dessutom nödvändig kunskap för politiker, för att inte bli överkörda av tjänstemännen!

Några av nyheterna i 2019 års upplaga:

* Kommentarer från LSS-utredningen finns med i relevanta delar.
* Kommentarer från Funktionsrätt Sveriges parallella LSS-utredning finns också med.
* Aktuellt om ”rättspraxis” har kommenterats och lagts in i de berörda lektionerna.
* Funktionsrätts­konven­tionen har arbetats in direkt i respektive lektion.
* Dagens debatt om LSS speglas också i nya kommentarer.
* Vissa lektioner har moderniserats med nytt fokus.

Allt färre vet i dag vad LSS är, även de som har ansvar. LSS-skolan har därför en viktig upplysande roll, menar Harald Strand.

– Det är inte primärt LSS som måste förändras utan synen och fördomarna och därmed tolkningen av lagen!

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *