Hennes mål är att alla ska få möjlighet att jobba

Som arbetsmarknadsminister har Hillevi Engström blivit en nyckelperson när det gäller levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättningar.
Sedan hon utsågs till minister har hon rest land och rike runt på jakt efter nya lösningar som ger fler chans till jobb.
– Mitt mål är självklart att ALLA som kan jobba ska ha möjlighet att göra det, säger Hillevi Engström.

De senaste veckorna har varit extra intensiva med nya initiativ för att skapa sysselsättning för personer med nedsatt arbetsförmåga.

* Hillevi Engströms arbetsmarknadsfrågor stod i centrum regeringen den 16 juni beslutade om ny strategi för funktionshinderspolitiken.
* Hillevi Engström har nyligen också förenklat reglerna för lönebidrag, för att göra det möjligt för fler småföretag att anställa medarbetare med detta stöd.
* Den 22 juni presenterades även direktiven för en ny utredning om anställningsstöd, med särskilt fokus på unga vuxna och kvinnor.

När politikerveckan i Almedalen nu närmar sig blir det fortsatt fokus på arbetsmarknad och funktionsnedsättningar.

Den 5 juli medverkar Hillevi Engström på Föräldrakrafts stora seminarium i Almedalen om ”Vägen till arbete” för personer med funktionsnedsättningar.

I veckan som gick fick Föräldrakraft möjlighet att ”ta tempen” på arbetsmarknadsministern genom en intervju inför arbetsseminariet i Almedalen.

Tror du att det är möjligt att vända utvecklingen, så att det sker tydlig förbättring när det gäller arbete för personer med funktionsnedsättningar?
– Absolut! Den arbetslinje regeringen strävar efter handlar om att alla ska kunna arbeta utifrån sin egen förmåga. Jag både tror och hoppas att såväl arbetsgivare som samhället i stort kan bli bättre på detta.

Hur ser dina mål ut – hur många fler ska få jobb och när blir det verklighet?
– Mitt mål som arbetsmarknadsminister är självklart att ALLA som kan jobba ska ha möjlighet att göra det.

Vad tror du är mest avgörande för att vända utvecklingen?
– Att förbättra kunskap och attityder. Bristande kunskap och fördomar  får aldrig vara ett hinder för en anställning. Vi har dessutom tillsatt en utredning för att säkerställa att olika anställningsstöd blir mer effektiva och träffsäkra.

Kan du berätta om nya konkreta åtgärder som regeringen planerar?
– Maria Larsson presenterade i dagarna en strategi för funktionshinderpolitiken de kommande fem åren som innehåller en rad förslag om hur regeringen kommer att jobba med frågorna.
– Jag har nyligen tillsatt en utredning som ska se över, och förbättra, de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning  som medför nedsatt arbetsförmåga. Cristina Husmark Pehrsson kommer att vara utredare.
– Statskontoret har även fått ett uppdrag att kartlägga de olika formerna av subventionerade anställningar.

Hur ser din önskelista ut när det gäller vad arbetsgivare och fackförbund ska göra för att hjälpa till?
– Att alla är med och tar ansvar. Ju fler personer som är engagerade i en persons resa till eller tillbaka till arbetslivet, desto bättre.

Du har studerat många goda exempel på hur man ordnar jobb, kan du berätta om någon ny idé eller exempel som du tror kan få extra stor betydelse?
– I mitt jobb har jag förmånen att få träffa jättemånga intressanta personer med goda idéer. Jag försöker att ta med mig så många som möjligt av deras tankar och erfarenheter i mitt arbete på departementet.

Vad tycker du om att offentlig sektor pekas ut som dåliga exempel när det gäller att anställa personer med funktionsnedsättningar?
– Jag tycker att det är oacceptabelt. Det offentliga bör föregå med gott exempel. Om inte vi själva anställer personer med funktionsnedsättning, hur ska vi då kunna kräva det av andra?

Vilka konkreta tips vill du ge arbetsgivare, offentliga och privata?
– Var öppna och se möjligheter istället för problem. Ta även kontakt med  arbetsförmedlingen som kan hjälpa till med både subventionerade anställningar och hjälpmedel. Jag är övertygad om att man som arbetsgivare gynnas av att ha en mångfald bland de anställda. I längden är min förhoppning att det ska bli lika självklart att ta ett större socialt ansvar som att ta ansvar för miljön.

Många tycker att Samhall ska göra mer. Samhall självt har föreslagit en ny tidsbegränsad anställningsform för att skapa fler jobb särskilt för unga. Hur vill du utveckla Samhalls verksamhet?
– Samhall AB fyller en viktig situation och hjälper varje år många personer med funktionsnedsättning ut i arbetslivet. Det är viktigt att deras verksamheter utvecklas i takt med samhället. Samhall har själva föreslagit en rad åtgärder som vi nu tittar närmare på inom regeringskansliet. Utredningen som Cristina Husmark Pehrsson ska leda kommer också att titta närmare på förslagen från Samhall AB.

Vad tycker du om att många miljoner till lönebidrag aldrig utnyttjas?
– Jag tycker att det är tråkigt. Lönebidrag är ett bra medel för att hjälpa personer med funktionsnedsättning in på arbetsmarknaden. Jag tror att såväl vi politiker som Arbetsförmedlingen behöver bli bättre på att informera om de olika möjligheterna till subventionerade anställningar, säger Hillevi Engström.