Hennes plan ska minska diskrimineringen i bostadssektorn

Diskriminering är ett stort problem inom bostadssektorn. Det händer till exempel att familjer som har barn i rullstol nekas lägenhet i hus utan hiss. Nu kommer en konkret plan för att stoppa diskrimineringen.

På onsdag presenterar SABO en ny skrift kalla ”Alla människor har lika värde, men är alla människor lika inför värden?”.
Författaren Helena Holmberg har gått igenom en mängd anmälningar om diskriminering och sedan skrivit en bok om hur de allmännyttiga bostadsbolagen inom SABO ska kunna bättra sig.

Boken beskriver aktuell lagstiftning men ger också en utblick över vad som kanske kommer. Enligt tidsplanen ska en ny diskrimineringslagstiftning införas under 2008 men det är mycket oklart vad den kommer att innehålla.
Enligt förslaget till ny lag ska det betecknas som diskriminering att underlåta att vidta åtgärder för tillgänglighet för personer med funktionshinder. Detta gäller redan inom arbetslivet men kan snart bli verklighet när dt gäller både butiker och bostäder.

Om en funktionshindrad hyresgäst får beviljat kommunbidrag eller bostadsanpassningsbidrag från sin kommun för handikappanpassning av sin lägenhet kan det därmed bli ett lagbrott för fastighetsägare att neka till ombyggnationen.

4 steg
Boken har rekommendationer för hur bostadsbolag ska arbeta mot diskriminering.

1. Skaffa kunskap om vad diskriminering är och hur lagstiftningen ser ut.
2. Granska och ifrågasätt de kriterier som bostadsbolaget använder sig av i sin beslut, för att se till att de är tydliga, offentliga och motverkar diskriminering.
3. Förbättra de egna arbetsformerna och bemötandet.
4. Ta itu med egna attityder och fördomar, diskutera värderingar och ompröva förutfattade meningar.I boken redovisas flera exempel på situationer som innebär olaglig diskriminering.

Exempel 1: Att neka boende på grund av handikapp
En kvinna söker en lägenhet på andra våningen utan hiss. Hennes son är funktionshindrad
 och sitter i rullstol. Att neka kvinnan lägenheten på grund av hennes son är diskriminering. Däremot är det inte diskriminering att neka kvinnan eller hennes son om de ställer krav på att bostadsföretaget installerar hiss eller på något annat sätt gör lägenheten tillgänglig för rullstol.

Exempel 2: Att inte godta handikappersättning som inkomstkälla
En kvinna som sitter i rullstol och uppbär handikappersättning från försäkringskassan söker en lägenhet. När hon inte får lägenheten och ber bostadsföretaget att motivera sitt beslut får hon veta att företaget har tydliga inkomstkrav i sin uthyrningspolicy. För att få lägenhet måste man enligt uthyrningspolicyn ha inkomst av eget arbete, studiestöd, ålderspension eller a-kasseersättning. Handikappersättning från försäkringskassan räknas inte in som ”godkänd” inkomstkälla, fastän kvinnan skulle klara sin hyra med sin inkomst från försäkringskassan. Eftersom handikappersättning från försäkringskassan är en vanlig och rimlig inkomstkälla för funktionshindrade som inte är fullt arbetsföra kan det bedömas som diskriminering att inte godkänna sådan ersättning som inkomstkälla för den som söker lägenhet.

SABO har en webbsajt på www.sabo.se