Heta debatter väntas på Dysleximässan

Het debatt väntas om anpassning av nationella prov och skolornas bristfälliga hantering av inlästa läromedel när Dysleximässan anordnas i Sollentuna i oktober. Men det blir också stort fokus på lärarfortbildning och digitala läromedel.

Hittills är ca 40 föreläsare och lika många utställare klara för Dysleximässan, och det fullständiga programmet förväntas bli helt klart under nästa vecka.

– Vi hoppas på upp emot 2000 besökare. För 200 kr får man tillgång till landets bästa föreläsare, forskare, hjälpmedel och läromedel under två dagar. Det är prisvärt! säger Inger Rålenius på Dyslexiförbundet FMLS.

Trenden med digitala hjälpmedel och digitala läromedel fortsätter öka mer och mer och det kommer vi att märka på mässan, menar Inger Rålenius.

En av huvudtalarna är Anna Fouganthine som med sin avhandling ”Dyslexi genom livet. Ett utvecklingsperspektiv på läs- och skrivfärdigheter”  följt upp hur det har gått för elever som haft läs-och skrivsvårigheter i andra klass, och som nu är i vuxna.

Inger Rålenius tycker inte heller att man ska missa föreläsningen om dyslexi och engelska med Bodil Andersson Rack, logoped och läs- och skrivkonsult, som bland annat varit med och utvecklat Stava Rex och Spellright.

En ny utställare för året är företaget Tor Talk, som håller på att ta fram en talsyntesprodukt för att underlätta läsning för personer som har svårt att ta del av innehållet i digitala böcker och tidningar.

Vad mer hoppas du att mässan ska bidra till?
– Vi vill göra allmänhet och politiker uppmärksamma på två saker. Dels har vi tillsammans med Demoskop gjort en undersökning där vi visar att skolors handlingsplaner och satsningar på dyslexi är ett lotteri, och att det är enormt stor skillnad beroende på vilken kommun man bor i.

– Vi bjuder också in Skolverket till en debatt om de nationella proven och försämringen av anpassning kring dessa, vilket vi tycker är pinsamt och orättvist, säger Inger Rålenius.