HFD avgör merkostnadsersättning för fasta bilkostnader

Högsta förvaltningsdomstolen ska avgöra om fasta kostnader för bil kan berättiga till merkostnadsersättning för personer med funktionsnedsättning. Det beslutade HFD i september 2023.

Kammarrätten sa nej till merkostnadsersättning

Bakgrunden är att Allmänna ombudet för socialförsäkringen vänt sig till HFD sedan Kammarrätten i Jönköping (mål nr 3033-21) sagt nej till att bilförsäkring, bilskatt och service ska kunna ge rätt till merkostnadsersättning.

Så här tycker Allmänna ombudet

Allmänna ombudet argumenterade så här i kammarrätten:

”Det finns skäl både för och emot att fasta kostnader för bil skulle kunna godtas som merkostnader och ge rätt till merkostnadsersättning. Största skälet emot är att sådana kostnader är vanliga oavsett om en person har en funktionsnedsättning eller inte och i förarbetena ges inte heller något konkret exempel på en fast kostnad som skulle kunna utgöra en godtagbar merkostnad. Samtidigt saknas det stöd i lagtext och förarbeten för att fasta kostnader för bil inte skulle kunna vara skäliga merkostnader vid en prövning i det enskilda fallet. Den uppräkning som görs i förarbetena synes inte heller vara uttömmande.

I aktuellt mål framgår att NN har en funktionsnedsättning som gör att han har svårt att använda allmänna kommunikationer och han har också beviljats bilstöd. Bilägandet medför fasta kostnader. Vid en sammantagen bedömning utifrån omständigheterna är NN:s kostnader för bilförsäkring, bilskatt och service en följd av hans funktionsnedsättning och kriterierna för att godta bilkostnaderna som en merkostnad därmed är uppfyllda. Därför har NN rätt till merkostnadsersättning.”

Prövningstillstånd hos HFD

Kammarrätten ansåg dock att bilkostnaderna är ”normalt förekommande” och att kostnaderna i det aktuella fallet inte är större än normalt. Därför avslog rätten yrkandet om merkostnadsersättning.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd, för ett slutligt avgörande (mål nr 553-23).

LÄS ÄVEN GUIDEN: Merkostnadsersättning för barn och vuxna

HFD ska även pröva tvångsmässig överkonsumtion

HFD har även gett prövningstillstånd för frågan om överkonsumtion (till följd av en funktionsnedsättning) kan ge rätt till merkostnadsersättning.

I det aktuella fallet har en person kostnader som beror på överkonsumtion kopplat till ett tvångssyndrom. Kammarrätten i Stockholm (mål nr 4001-22) kom fram till att tvångsmässig överkonsumtion kan berättiga till merkostnadsersättning.

Försäkringskassan har överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen som alltså har beviljat prövningstillstånd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *