”Hindra kommuner att smita från ansvaret för särskilt stöd”

Regeringen får idag kritik för gårdagens utspel om tydligare regler för för tilläggsbelopp för särskilt stöd i skolan.
– Ta bort kommunernas möjlighet att kringgå sitt ansvar, säger Maritha Sedvallsson i Handikappförbunden.

Utbildningsminister Gustav Fridolin hyllades igår för förslaget om att förtydliga skollagens regler om tilläggsbelopp. Men det kommer även kritk.

– Ett huvudproblem är att kommunerna kan kringgå sitt ansvar genom att hänvisa till ekonomiska och organisatoriska svårigheter. Den möjligheten borde tas bort, säger Maritha Sedvallsson, ledamot i Handikappförbundens styrelse.

Handikappförbunden ser flera brister och oklarheter i lagrådsremissen om ändringar i skollagen, som regeringen beslutade om på torsdagen.

– Det är mycket alarmerande att flera kommuner helt enkelt låter bli att informera skolor om möjligheten att söka tilläggsbelopp. Ofta hänvisas till att elevens behov ska tillgodoses inom ramen för grundbeloppet, skriver Handikappförbunden i ett pressmeddelande.

– Konsekvensen blir att elever i behov av särskilt stöd i praktiken inte omfattas av det fria skolvalet, säger Maritha Sedvallsson.

Regeringen får också kritik för att man inte klargör exakt vad man menar med formuleringar om stödåtgärder till elever med stora inlärningssvårigheter.

– Vi vill se ett förtydligande, säger Maritha Sedvallsson. Många elever med inlärningssvårigheter blir kraftigt påverkade av brister i lärmiljön. Stökiga klassrumsmiljöer och stora undervisningsgrupper kan för många elever bidra till att mindre inlärningssvårigheter blir större.

Även brister i den fysiska tillgängligheten påverkar inlärningsförmågan för många elever, påpekar man.

– För andra elever är extra pedagogiska resurser och ett direkt stöd i undervisningssituationen nödvändigt, skriver Handikappförbunden.