Historisk FN-konvention för funktionshindrade

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder har nu undertecknats av Sverige. Fredagen den 30 mars var äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson i New York och skrev under konventionen som ska ge funktionshindrade uttalade rättigheter i samhället.

– Det är ett historiskt steg att funktionshindrades rättigheter slås fast i en FN-konvention och kan jämföras med när barnkonventionen undertecknades 1990, säger Maria Larsson.

Sverige har aktivt drivit på för att sammanställa konventionen och nu har 70 länder skrivit under den. Konventionen slår fast grundläggande rättigheter som rätten till icke-diskriminering, jämlikhet, oberoende, delaktighet och lika möjligheter. Rättigheter som redan finns i Sverige.

Men man ska inte underskatta betydelsen även för Sverige, menar Maria Larsson. Konventionen öppnar för ett helt nytt skydd för funktionshindrade i Sverige. En övervakningskommitté ska tillsättas och personer med funktionshinder ska ha möjligheten att anmäla kränkning eller annan form av diskriminering till kommittén. De länder som skrivit under konventionen, men inte följer den, kommer kritiseras.

– Det är en stor dag för de 650 miljoner funktionshindrade personer som finns i världen, säger Maria Larsson.

Konventionens hemsida: www.un.org/esa/socdev/enable