Hitta ditt eget recept på framgång | HejaOlika

Hitta ditt eget recept på framgång

– Genom att uppmärksamma när någon lyckas får personen ofta nya idéer om hur man kan tackla problem och utmaningar, säger Johan Bysell.

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

För många som har adhd innehåller livet en lång rad av misslyckanden. Det är svårt att ta sig ur om man bara ser problemen. Om man istället aktivt uppmärksammar vad som fungerar, så kan livet upplevas mer balanserat och man kan hitta nya vägar vidare. Det menar Johan Bysell.

För många som har adhd innehåller livet en lång rad av misslyckanden. Det är svårt att ta sig ur om man bara ser problemen. Om man istället aktivt uppmärksammar vad som fungerar, så kan livet upplevas mer balanserat och man kan hitta nya vägar vidare.

– Istället för att fråga varför en person försover sig tre dagar i veckan kan man fråga hur personen gör för att lyckas komma i tid två av dagarna, säger Johan Bysell som jobbar på Riksförbundet Attention.

– Vad är det som gör att det fungerar ibland och hur kan man lära sig av det och göra mer av det? Det är den typen av frågor som är värdefulla för att uppmärksamma resurser och bryta problemmönster.

Lösningsfokus är den metod Johan Bysell använder i sitt arbete. Genom att fokusera på vad som fungerar och lista ut varför. Vara nyfiken likt en arkeolog för att hitta det som ingen annan letar efter tillsammans med personen. Där kan man finna personens egna vägar till att få saker att fungera och lyckas.

– Genom att uppmärksamma när någon lyckas får personen ofta nya idéer om hur man kan tackla problem och utmaningar. Genom att stödja det som går bra, istället för att straffa, bidrar man till att stärka personens självkänsla och förmåga att klara utmaningar, säger Johan Bysell.

Det gäller att inte tvinga på någon en lösning utan erbjuda verktyg och vara lyhörd för att tillsammans hitta personens egna resurser.
Personer med adhd har ofta upplevt en rad misslyckanden och omgivningen är inte sen att påpeka det. Ofta sker detta trots att personer som har adhd många gånger kämpar väldigt hårt för att lyckas med det som andra tycker är vardagligt enkelt.

När livet är rörigt med många misslyckande är det som viktigast att också se vilka delar som fungerar samt inom vilka områden personen har sina styrkor. Detta för att ge näring åt det man mår bra av, så man lättare kan göra mer av det.

– Det gäller att hitta personens eget recept till framgång, säger Johan Bysell.

  

Publicerad:
2014-03-07

Av: Jon Klarström

Nyckelord:
ADHD, NPF neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF-forum


ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

STÄNG
Skip to content