Hjälp via nätet

Elevskrivbordet är en lösning som ska ge läs- och skrivstöd via internet utan krångliga installationer.

Idén är att rättstavningsprogram och andra hjälpmedel ligger på en central server som elever, lärare och föräldrar kommer åt via bredbandsuppkoppling.

Ingen användare behöver någonsin fundera över uppgraderingar – alla installationer sköts centralt. Om bara bredbandet fungerar så fungerar även datorprogrammen felfritt.

När man har loggat in lägger sig Elevskrivbordet ovanpå datorns vanliga skrivbord på skärmen.

För Mona Ekhöjd, Bo Hamberg och Marcus Albinsson på Sweden Assistive Solutions, som utvecklar och marknadsför Elevskrivbordet, är helhetstänkandet viktigt.

– Många köper in datorverktyg som är ”skitbra” men glömmer att de måste fungera  i hela systemet med utbildning och andra verktyg runt omkring, säger Mona Ekhöjd.

Elevskrivbordet har sitt ursprung inom Stockholms stad, där både Mona, Bo och Marcus har arbetat med elevstöd. Mona är arbetsterapeut och gymnasielärare, Bo är lärare och specialiserad på funktionsnedsättningar, Marcus är tekniker.

– Elevskrivbordet är en biprodukt av alla våra erfarenheter av funktionsnedsättningar, både i arbetet och privat. Vi har sett hur tekniken har fallerat och hur det har drabbat eleverna, säger Bo Ham­berg.

Ett av problemen har varit att många elever fått stöd i skolan – men inte hemma. Hjälpmedel som man haft tillgång till i skolan har man kanske ej lyckats få förskrivna för användning i hemmet.

– En dag kände vi att tiden var mogen för en ny lösning. Nu fanns tekniken och allt skulle fungera bra om vi satte ihop det till en helhet, säger Bo Hamberg.

Sex miljoner kronor senare

Efter nära sex miljoner kronor i projektmedel och 18 månaders utvecklingsarbete hade Elevskrivbordet skapats inom Stockholms stad.

Produkten fick väldigt bra mottagande och fler kommuner ville ansluta sig till systemet, men det visade sig vara svårt eftersom det var kopplat till Stockholms stad.

Idén var då att SKL, Sveriges kommuner och landsting, skulle kunna hjälpa till att bygga en nationell lösning, men det var inte heller möjligt.

– Det enda sättet att göra Elevskriv­bordet tillgängligt för fler verkade vara att ett företag drev verksamheten och att tjänsterna sedan köptes in av kommunerna. Själva hade vi ingen tanke på att starta företag, men vi blev uppmanade att tänka på saken, säger Bo Hamberg.

Hösten 2008 lanserades Elev­skriv­bor­det i en ny version av företaget Sweden Assistive Solutions, med Mona och Bo som två av delägarna, och en av de första kunderna blev medarbetarnas tidigare arbetsgivare, Stockholms stad.

– Idag har vi uppemot 600 användare i ett 40-tal kommuner från Malmö till Boden. En del kommuner har många användare medan andra kommuner bara har någon enstaka, berättar Mona Ekhöjd.

Förutom Microsoft Officepro­gram­men får man via Elevskrivbordet tillgång till en rad olika hjälpmedel i form av rättstavning, ordlistor och talsyntes.

Tjänsten bygger på Windows men går även att använda på Macin­tosh­datorer – då öppnas Windows och Elev­skriv­bordet i ett särskilt fönster på Macen.

Sedan en tid tillbaka går det även att abonnera på Elevskrivbordet som privatperson.

– Även om det är skolorna som borde stå för kostnaden finns möjlighet att köpa tjänsten som privatperson. Detta i väntan på att skolan tar sitt ansvar kan man köpa tjänsten som privatperson –skolan kan ta över licensen senare, säger Mona Ekhöjd.

Kräver stöd

Ofta är det så det kommer igång – att föräldrar går till skolledningen och kräver stöd.

– Tyvärr kan föräldrar få höra att deras barn ”inte behöver något stöd” eftersom han eller hon klarar godkänt. Men det är inte rimligt att det bara ska bli godkänt, om man kämpar både kvällar och helger, som många gör. Tänk så mycket energi som går åt och så vet man inte hur länge man orkar, säger Bo Hamberg, som hoppas att fler rektorer ska inse att Elev­skrivbordet är ett hjälpmedel som löser många problem. 
 


Standardprogrammen i Elevskrivbordet.

Mera fakta om Elevskrivbordet finns på www.elevskrivbordet.se