Nyheter

Hjälpmedel för noll kronor eller 25 000?


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Noll kronor eller 25 000? Villkoren för hjälpmedel till unga med ADHD skiljer stort mellan olika delar av Sverige. – Skillnaderna ter sig orimligt stora, säger Jan Grönlund, Hjälpmedelsinstitutet.

Noll kronor eller 25 000? Villkoren för hjälpmedel till unga med ADHD skiljer stort mellan olika delar av Sverige. Även andra som har funktionsnedsättning drabbas.
– Skillnaderna ter sig orimligt stora, säger Jan Grönlund, direktör för Hjälpmedelsinstitutet.
Han efterlyser nationella riktlinjer för att jämna ut orättvisorna.

Hjälpmedelsinstitutet har kartlagt hur förskrivningen av hjälpmedel ser ut inom landets olika landsting och regioner. Resultaten presenterades i somras under politikerveckan i Almedalen.

Många drabbas av att förskrivningen av hjälpmedel varierar så starkt. Nästan tio procent av befolkningen använder hjälpmedel för att kompensera en funktionsnedsättning.

Enligt undersökningen kan kostnaden för enskilda variera mellan noll och 25 000 kronor. Det är allvarligt, med tanke på att många med funktionsnedsättning redan har dålig ekonomi.

Kritiken handlar inte bara om stora skillnader mellan landstingen. Ett stort problem är även att landstingens information ofta är dålig eller till och med felaktig. Villkoren för hjälpmedel som angavs på webben stämde inte alltid med verkligheten. Dessutom var vissa uppgifter oklara.

Ett exempel var att hjälpmedel som inte fanns med i det upphandlade sortimentet ändå kunde förskrivas genom särskild prövning.

 

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för STIL
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Fremia
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Primass
 • Annons för HD Motion
 • Annons för JAG