Hjälpmedel för noll kronor eller 25 000?

Kräver nationella riktlinjer. Jan Grönlund anser att dagens skillnader är orimliga.

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Etac

Noll kronor eller 25 000? Villkoren för hjälpmedel till unga med ADHD skiljer stort mellan olika delar av Sverige. – Skillnaderna ter sig orimligt stora, säger Jan Grönlund, Hjälpmedelsinstitutet.

Noll kronor eller 25 000? Villkoren för hjälpmedel till unga med ADHD skiljer stort mellan olika delar av Sverige. Även andra som har funktionsnedsättning drabbas.
– Skillnaderna ter sig orimligt stora, säger Jan Grönlund, direktör för Hjälpmedelsinstitutet.
Han efterlyser nationella riktlinjer för att jämna ut orättvisorna.

Hjälpmedelsinstitutet har kartlagt hur förskrivningen av hjälpmedel ser ut inom landets olika landsting och regioner. Resultaten presenterades i somras under politikerveckan i Almedalen.

Många drabbas av att förskrivningen av hjälpmedel varierar så starkt. Nästan tio procent av befolkningen använder hjälpmedel för att kompensera en funktionsnedsättning.

Enligt undersökningen kan kostnaden för enskilda variera mellan noll och 25 000 kronor. Det är allvarligt, med tanke på att många med funktionsnedsättning redan har dålig ekonomi.

Kritiken handlar inte bara om stora skillnader mellan landstingen. Ett stort problem är även att landstingens information ofta är dålig eller till och med felaktig. Villkoren för hjälpmedel som angavs på webben stämde inte alltid med verkligheten. Dessutom var vissa uppgifter oklara.

Ett exempel var att hjälpmedel som inte fanns med i det upphandlade sortimentet ändå kunde förskrivas genom särskild prövning.

 

Publicerad:
2012-08-29

Av: Redaktionen

Nyckelord:
ADD, ADHD, hjälpmedel, hjälpmedel för arbete, hjälpmedel för skola


ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för durewall.se