Hjälpmedel för noll kronor eller 25 000?

Noll kronor eller 25 000? Villkoren för hjälpmedel till unga med ADHD skiljer stort mellan olika delar av Sverige. Även andra som har funktionsnedsättning drabbas.
– Skillnaderna ter sig orimligt stora, säger Jan Grönlund, direktör för Hjälpmedelsinstitutet.
Han efterlyser nationella riktlinjer för att jämna ut orättvisorna.

Hjälpmedelsinstitutet har kartlagt hur förskrivningen av hjälpmedel ser ut inom landets olika landsting och regioner. Resultaten presenterades i somras under politikerveckan i Almedalen.

Många drabbas av att förskrivningen av hjälpmedel varierar så starkt. Nästan tio procent av befolkningen använder hjälpmedel för att kompensera en funktionsnedsättning.

Enligt undersökningen kan kostnaden för enskilda variera mellan noll och 25 000 kronor. Det är allvarligt, med tanke på att många med funktionsnedsättning redan har dålig ekonomi.

Kritiken handlar inte bara om stora skillnader mellan landstingen. Ett stort problem är även att landstingens information ofta är dålig eller till och med felaktig. Villkoren för hjälpmedel som angavs på webben stämde inte alltid med verkligheten. Dessutom var vissa uppgifter oklara.

Ett exempel var att hjälpmedel som inte fanns med i det upphandlade sortimentet ändå kunde förskrivas genom särskild prövning.