Hjälpmedel för skola och arbete

Annonsörer i Föräldrakraft nr 4, 2011 informerar här om produkter som är lämpliga som hjälpmedel i skolan.

Föräldrakraft nr 4, 2011 hade ett stort tema på cirka 30 sidor om hjälpmedel för bland annat skola och arbete.

Många leverantörer av hjälpmedel medverkade som annonsörer i temat. Som en service för våra läsare bjuder vi här på mer information om hjälpmedel från dessa annonsörer. Alla uppgifter kommer från annonsörerna själva. Besök gärna annonsörernas webbsidor för mer information.

 

Abilia
Abilia vill ge fler människor en självständig vardag

För många människor är det en självklarhet att kunna arbeta, koncentrera sig i skolan, planera sin dag, minnas, samtala med andra och uttrycka sin vilja. För andra människor kan det däremot vara en stor utmaning. Abilia har tagit fram flera hjälpmedel som passar bra i skolan och på arbetet.

MEMOplanner hjälper användaren att komma ihåg avtalade tider, strukturera sin dag, vecka, månad och år. Kan anpassas med bilder, text och talmeddelanden. Påminnelser kan tas emot med larmljud, intalat meddelande och SMS. Finns i tre storlekar.

HANDI/HANDIFON är en digital kalender som ger god överblick över planerade aktiviteter. Påminnelser sker via larmsignal, visuellt och talat stöd. Den är lätt att använda.

MEMOdayplanner är en elektronisk dygnstavla som ger god översikt över dygnet. Den visar tydligt var på dygnet man är, hur lång tid det är kvar till nästa aktivitet och påminner dig med ett larm.

Läs mer på www.abilia.se


 

Anatomic SITT AB
Anatomic SITT AB har många års erfarenhet och en samlad kompetens när det gäller att finna lösningar för barn, ungdomar och vuxna med svåra sittproblem.
Design och kvalitet är en självklarhet för oss.  Vår affärsidé är att utveckla och producera funktionella sitt- ståhjälpmedel för barn, ungdomar och vuxna.
Vår försäljningsorganisation täcker hela Sverige. Export sker till hela Norden, Holland, Tyskland, Italien, Grekland, Cypern och Australien.

Läs mer på www.anatomicsitt.com


 

Autoadapt
Autoadapt är ett svenskt företag som sedan 1996 gjort det lättare för barn och vuxna med funktions- och rörelsehinder att komma ut på vägarna. Genom anpassning av fordon samt utveckling och produktion av innovativa hjälpmedel såsom Turny Evo – bilsätet som möter dig utanför bilen och Carony Evo – bilsätet som förvandlas till en rullstol, har Autoadapt gjort god komfort och hög säkerhet till en möjlighet för alla i bilen.

Läs mer på www.autoadapt.se


 

Careva
Universell Design – design för alla

Crossit är ett positioneringsbälte som kan monteras i alla säten/stolar som har en öppning mellan sits och ryggstöd.  Bältet är universellt, passar alla som behöver extra stöd för upprätt sittande, kan användas i fordon av olika slag och i rullstol eller liknande. Crossit är en innovativ, enkel och snabb bälteslösning med en design som tillåter att bältet alltid sitter monterat i sätet eller stolen, klart att använda när behov uppstår. Andra personer sitter med bibehållen god komfort i ett säte/stol som försetts med ett Crossit.

Läs mer på www.careva.se


 

Comai
Comai AB är marknadsledande inom kognitionshjälpmedel som använder mobiltelefonen som en plattform.  Vi lägger stor vikt vid att utveckla hjälpmedel som är normaliserande. För oss står alltid kundernas behov och användarvärdighet i centrum, att tekniken bara är ett medel i strävan efter högre livskvalitet för användarna i skolan på fritiden och i arbetslivet. Våra kognitiva hjälpmedel Multi Comai och lärverktyget Schola Comai har rönt stort intresse runt om i landet.

Läs mer på www.comai.se


 

Flexenita
Flexénita erbjuder tjänster, produkter och anpassningar som underlättar i studie och arbetssituationer för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Anpassningarna bygger på enkla, konkreta, tydliga och flexibla IT-lösningar som kan formas visuellt med symboler, bilder, samt stöd av text och ljud. Flexénita erbjuder föreläsningar, utbildning och anpassningar med olika applikationslösningar där olika hjälpmedel  ger stöd vid kognitiva svårigheter. Gör det svåra enkelt. Det ger nytta för alla!

Läs mer på www.flexenita.se


Hedemora Anpassning

Läs mer på www.hedemoraanpassning.se


 

Made for movement
Skola och arbete blir mycket lättare och roligare om man mår bra och är pigg. Rörelse är en av de allra viktigaste faktorerna som styr vår hälsa och vårt välbefinnande. Vi är alla skapade för rörelse och vi får bättre ork, mindre ont, bättre koncentrationsförmåga, ökad vakenhet och bättre inlärningsförmåga genom att röra på oss. För en del av oss är det inte lika självklart att kunna röra sig. Made for Movement har som mål att göra det möjligt för alla, oavsett funktionsnivå, att röra sig tillräckligt mycket.

NF-Walker och Innowalk är två unika hjälpmedel som gör det möjligt för de allra svagaste att röra sig. I NF-Walker och Innowalk rör man sig i ett fysiologiskt korrekt rörelsemönster som stimulerar motorisk utveckling på ett optimalt sätt. Våra hjälpmedel anpassas individuellt utifrån funktionsnivå och storlek vilket gör det möjligt för oss att tillgodose de flesta behov.

Läs mer på www.madeformovement.com


 

Minicrosser
Minicrosser AB är en del av koncernen Medema-gruppen AS. Vi önskar att sätta dig i fokus och bistå med det vi är bäst på: tekniska hjälpmedel, som är anpassade efter dina behov. Genom vårt dagliga arbete hjälper vi användare med att minska gapet mellan vad man klarar på egen hand och det som vardagen kräver. Vårt fokus ligger främst på Elrullstolar, barnhjälpmedel och hygienartiklar.
Våra hjälpmedel och våra medarbetare får “hjulet” att rulla lite lättare. Våra lösningar gör en skillnad.

Läs mer på www.medema.com


 

Oribi
Slagkraftig rättstavningskontroll för svenska och engelska!

Lundabaserade Oribi AB utvecklar program för personer med läs- och skrivsvårigheter och andra som kämpar med sin stavning.  Oribis mest kända program är ”Stava Rex” för svenska och ”SpellRight” för engelska som andraspråk. Programmen rättar fel som ”neulitret” (neutralitet) och ”djöni” (journey).

Läs mer på www.oribi.se


 

Permobil
Permobils senaste tillskott M400 Corpus 3G är till för alla er som ser fördelen med en mitthjulsdriven rullstol. Våra designers har tagit fram en rullstol med otrolig manöverbarhet. Den klarar hinder bra och du slipper känslan av att det är svajigt på ojämnt underlag. Det är det unika länkarmsystemet som gör skillnad.

Precis som med M400 chassit så bygger nya Corpus 3G-sitsens grund på lång historisk kunskap. Sitsen är framtagen tillsammans med Bengt Engström, leg. sjukgymnast och specialist på sittande. Vi har utgått från hans tankar om interaktiv tryckkompensation och det senaste inom ergonomisk design. Till det har vi lagt ny elektrisk och mekanisk teknologi och resultatet är en sits som ger dig oslagbar form och funktion.

Mer information på www.permobil.se