Hjultorget ska locka unga till elhockey

Hjultorget är en av de populäraste utställningarna när det gäller rullstolar, cyklar och andra hjälpmedel för både barn och vuxna. Förra gången kom 4000 besökare till mässan i Älvsjö och den här gången tror ”mässgeneralen” Anders Lissegårdh att det blir ännu fler. Inte minst tror han att det kan bli fler barn och föräldrar som lockas till 2007 års Hjultorget som äger rum 6-8 september.

Det är några månader kvar tills rullstolarna, cyklarna och de andra hjälpmedlen ska visas upp på mässgolvet, men planeringen är i full gång.

Arrangörerna RTP-S (Stockholms läns distrikt av Riksförbundet för trafik-, olycksfall- och polioskadade) och Rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering tänker se till att det blir många lockbeten för unga och gamla som vill hitta nya hjälpmedel och kanske även prova på elhockey och andra tuffa aktiviteter.

– Det kommer att anordnas elhockeymatcher mellan olika lag men det blir också möjligt att själv prova på hockey, säger Anders Lissegårdh.

Dessutom väntas en del kända hockeyspelare från Djurgården gästa mässan och Anders Lissegård hoppas på publicitet både i Sportradion och TV:s Lilla Sportspegeln.

För att få upp intresset för barn och unga på Hjultorget har arrangörerna även kontaktat organisationer som RBU och FUB liksom en rad tänkbara utställare som har produkter som särskilt populära bland yngre.

– Det som kommer att dra många unga och föräldrar är att man kan prova på att spela elhockey och att man kan få träffa delar av Djurgårdens hockeylag, säger Anders Lissegårdh.

Hjultorget har arrangerats av RTP-S vartannat år sedan 1983, då det började i liten skala med ett tiotal utställare i Vasahallen på Djurgården.

– Vi fick en massa förfrågningar från fler utställare som ville vara med och därför flyttade vi arrangemanget till Älvsjömässan. Förra gången hade vi 60-70 utställare och runt 4000 besökare och den här gången tror jag det blir ännu fler, säger Anders Lissegårdh.

– Det som är allra bäst är att det är så många brukare som kommer, senast var det över 900 brukare och det är överlägset bland den här typen av utställningar. Hjultorget är en riktig brukarmässa.

Vilken betydelse har Hjultorget för att påverka utvecklingen?

– Helt klart blir det ett bättre utbud av rullstolar och andra hjälpmedel tack vare Hjultorget men främst tack vare alla brukare som själva kommer med idéer och trycker på. Se bara på Jalle Jungnell på Panthera som var missnöjd med hur rullstolarna såg ut och därför började konstruera egna.

Hur kan ni påverka utvecklingen i fortsättningen?

– Utrustningen kan hela tiden bli lättare, smidigare, mer slimmade och få bättre komfort. På Hjultorget kommer det alltid fram nyheter som sedan upphandlas av hjälpmedelscentralerna.

Utställningens hemsida www.hjultorget.nu

Stockholmsdistriktet av riksförbundet för trafik- och polioskadade, RTP-S finns på www.rtp.se/rtp-s

Rekryteringsgruppen finns på www.rekryteringsgruppen.se