”Hög tid att förstärka anställningsstöden”

– Det är hög tid att sjösätta Funka-utredningens förslag.
Det säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden, i ett uttalande med anledning av nya dystra prognoser för jobb till personer med funktionsnedsättning.

Hon är mycket oroad över den senaste prognosen från Arbetsförmedlingen.

Enligt Arbetsförmedlingen ökar efterfrågan på arbetskraft när konjunkturen förstärks under 2015. Men samtidigt räknar man med en ökning av de arbetssökande som står längst från arbetsmarknaden. Deras andel bedöms uppgå till hela 80 procent under 2018. Här ingår personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga.

Handikappförbunden kräver därför att Funka-utredningens förslag och satsningar på arbetsmarknadsstöd ska förverkligas. De flesta remissinstanser och politiker har ställt sig positiva till Funka-förslagen, men trots detta har varken den gamla eller nya regeringen ännu tagit några konkreta initiativ.

– Vi vet att sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättningar som har en nedsatt arbetsförmåga inte är konjunkturell, utan består också under högkonjunktur och oavsett färg på regeringen. Därför krävs insatser som också kommer åt de strukturella hindren, säger Ingrid Burman.

– Det är också dags att fokusera på arbetsgivarna och arbetsplatserna, för att där öka kunskapen om den kompetens som finns bland personer som har en nedsatt arbetsförmåga och som kan behöva visst stöd, säger Ingrid Burman.

Om sysselsättningen ska utvecklas på ett bra sätt måste en stigande andel av jobben tillsättas med arbetslösa med en svagare ställning, inklusive personer med funktionsnedsättningar, skriver Arbetsförmedlingen i sin rapport.

  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *