Hög tid att kolla upp: Har din kommun en handlingsplan för dödliga värmeböljor?

Foto

En bild från Folkhäsomyndighetens informationsmaterial om värmeböljor. Foto: Mikael Wallerstedt.

Vägledningen släpptes förra året - men har den följts?

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Tidvis

ANNONS

Annons för Särnmark

Hur ska vården och omsorgen bli bättre på att hantera värmeböljor som ökar dödligheten? Våren 2017 släppte Folkhälsomyndigheten en sådan vägledning. Nu ska man granska hur vägledningen har använts och om den kan förbättras.

– Vi ska se om vi kan anpassa vägledningen utifrån de lärdomar vi har av den extrema sommaren i år, säger Adam Roth, chef för enheten för beredskap och krishantering på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten övervakar hälsoläge och dödlighet i befolkningen. Redan nu kan man se att det finns en överdödlighet under juli månad. Men det är för tidigt att säga hur stor överdödligheten har varit, och i vilken mån den beror på värmen.

Även rapporteringen av dödligheten ska ses över av myndigheten, enligt det uppdrag man fick av regeringen i augusti.

– Vi ska se om vi kan rapportera snabbare eller på annat sätt ge bättre stöd för att minska hälsoeffekterna av värmeböljor, säger Adam Roth.

Regeringen vill alltså också veta om vägledningen (om hur man förebygger negativa hälsoeffekter av värmeböljor) har varit till någon nytta. Hur har vägledningen använts, och kan den förbättras?

Målet är att minska risken för att dö eller insjukna på grund av värmeböljor

Vägledningen togs fram för att ge stöd till kommuner, landsting, regioner och privata aktörer inom vård och omsorg.

Målet är att minska risken för att dö eller insjukna på grund av värmeböljor, särskilt för utsatta grupper som personer med funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar.

Tanken är att vården och omsorgen ska ha handlingsplaner för att hantera värmeböljor. Aktörernas planer ska innehålla åtgärder som minskar negativa hälsoeffekter och stärker motståndskraften. Det ska också finnas rutiner för att förbygga, förbereda sig för och hantera negativa hälsoeffekter av värme. Det ska finnas larmkedjor för att snabbt nå ut med värmevarningar och råd till berörda personer.

I vilken mån som kommuner och andra berörda har tagit fram handlingsplaner får vi snart veta genom den översyn som Folkhälsomyndigheten nu ska göra.

Folkhälsomyndighetens informationsmaterial om hälsorisker med värmeböljor finns på www.folkhalsomyndigheten.se/varmebolja

Publicerad:
2018-08-28

Av: Redaktionen

Nyckelord:
Folkhälsomyndigheten, krisberedskap


ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för Tidvis

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Etac

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *