Högt spel om valfrihet och vinster skrämmer assistansföretag

Mycket talar för att förslaget om vinstförbud inom välfärden rinner ut i sanden.
– Slaget är inte vunnet, men det ser mycket bättre ut idag än för två veckor sedan, sa Håkan Tenelius, näringspolitisk chef.

Det är ett högt spel och en skakig resa väntar. Debatten om vinstförbud har lett till att många företag inom omsorg och skola inte vågar utveckla sina verksamheter. När assistansföretagarna inom organisationen Vårdföretagarna på torsdagen samlades till konferens i Stockholm var tongångarna ändå hoppfulla

Assistansföretag BORDE inte behöva oroa sig för vinstdebatten och den utredning som nu startas. Enligt överenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet ingår INTE personlig assistans i de verksamheter som ska omfattas av vinstutredningen. Skola, äldreomsorg och flera andra områdes omfattas – men inte assistans och andra LSS-verksamheter.

Men assistansföretagen VÅGAR inte lita på att de undantas, om det till slut blir vinstbegränsningar.

Osäkerheten är stor eftersom regeringen har så svag ställning. Riksdagen har ovanligt stor makt, och inte minst Sverigedemokraterna. SD har de senaste dagarna sagt att de inte vill stoppa vinster i välfärden om det leder till sämre valfrihet.
Det betyder troligen att regeringen förlorar försöket att ta bort kravet på valfrihet inom primärvården. Och det gör det också omöjligt att införa ett vinstförbud enligt Vänsterpartiets modell.

Sverigedemokraternas gruppledare i socialutskottet Per Ramhorn har plötsligt fått en tung maktposition och möjlighet att säga ja eller nej tilll vinstutdelning, valfrihet och vilka företag som ska tillåtas i upphandlingar.

Många tror att Stefan Löfven (S) egentligen inte vill förverkliga överenskommelsen med V om vinstförbud. En vanlig spekulation är att Löfven nu driver stopp för valfrihet och vinster fullt medveten om att förslagen kommer att röstas ned av Riksdagen. En smart taktik för att frigöra sig från V:s inflytande och istället börja samarbeta med borgerliga partier, tänker många.

– Vi behöver inte oroa oss alls för en vinstutredning. Det är smart av Löfven att låtsas släppa in V i finrummet, men ändå hålla dem utanför, menade en konferensdeltagare hos Vårdföretagarna på torsdagen.

Mitt i den heta debatten idkar Vårdföretagarna självkritik. I bakgrunden finns den allmänna opinionens negativa syn på företagens etik och kvalitet.

– Företagen, inte bara organisationen Vårdföretagarna, behöver synas mer ute hos både allmänheten och politikerna. Och vi måste jobba hårdare med etik och kvalitet, sa Håkan Tenelius.

Inga-Kari Fryklund, Vårdföretagarnas förbundsdirektör, gick ännu längre i den interna kritiken:
– Vår sektor har problem, vi har inte tillräckligt stort förtroende hos allmänheten som leverantör av omsorg och vård. Vi ses ofta som några som har vinstbegär eller fuskar. Det är därför som Vänsterpartiet med flera har kunnat driva vinstfrågorna så hårt.

Fryklund utlovade långtgående satsningar på etik och kvalitet, vilket till och med kan leda till uteslutning av medlemsföretag som inte håller hög standard.
– Förtroende, kvalitet och etik måste speglas i allt vi gör som medlemsföretag.

Tidigare kunde vilket företag som helst bli medlem i Vårdföretagarna men nu skärps den interna granskningen vad gäller frågor om god affärssed, kvalitet, ägande med mera.
– Om man har suttit i fängelse för fusk med assistans är man troligen inte lämplig ägare eller vd, tog Inga-Kari Fryklund som exempel.

Redan har Vårdföretagarnas etikråd och styrelse uteslutit medlemmar, men det har varit ”ytterst sällsynta fall”.

Nya krav som snart blir verklighet är att medlemsföretagens hemsidor måste innehålla information om bland annat ägande, företagets ekonomi och kvalitetsmått.

– Jag vet att många tycker att det är jobbigt att mötas av kommentarer att man ”skär guld med täljkniv”. Vi måste bli bättre på att visa att vi gör ett bra jobb och få allmänheten att förstå det. Om vi inte lyckas skapa en annan bild hos allmänheten får vi inte heller gehör hos politikerna, menade Inga-Kari Fryklund.