Höj kvalitén på gruppbostäder

Trots skrämmande reportage i Uppdrag granskning har det inte blivit någon större debatt om gruppbostäder. Jag misstänker att LSS-utredningen har missat detta också.

Insatsen ”Bostad med särskild service för vuxna”, gruppbostad och servicebostad är den näst största insatsen i LSS med 27000 personer. Den största insatsen är ”Daglig verksamhet” med 37000 personer. Oftast har personerna både boende och daglig verksamhet. Sedan ett antal år står dessa insatser för nästan för hela ökningen av LSS-insatser.

Samtidigt pratas det mest om insatsen personlig assistans, eller egentligen om assistansersättningen, den som betalas av Försäkringskassan. Antalet personer med assistansersättning har minskat med ungefär 1000 personer på 5 år. Det som fortsatt öka är antalet timmar per person och vecka, men bara i snitt med drygt 1 timme!

Jag är övertygad om att diskussionen om assistansersättningen kommer att fortgå med full kraft efter att LSS-utredningen lämnat sitt förslag.

Däremot diskuteras alltför sällan alternativet gruppbostad. Inte ens efter det skrämmande reportaget i Uppdrag Granskning tog det någon fart. Jag misstänker att utredningen missat detta också.

För att gruppbostad ska bli ett bra alternativ måste kvalitén kraftigt förbättras. I FUB har vi listat ett antal punkter som idag är problem som måste åtgärdas:

Stor brist på gruppbostäder och servicebostäder

Nästan alla kommuner, minst 166 av landets 190 kommuner saknar gruppbostäder eller servicebostäder. Det är ofattbart dåligt då planeringen, dvs. vilka som behöver dessa bostäder är enkelt att få fram från hur många barn som har detta behov från särskolan.

Allt större gruppbostäder och ”omsorgscontainers”

De gruppbostäder som byggs blir allt större, särskilt de som kommuner bygger då de inte behöver tillstånd från IVO. Rekommenderat antal är 3-5 boende och att 6 kan accepteras om alla tidigare 5 har goda levnadsvillkor! Trots denna skrivning har praxis blivit 6 överallt!?

Ofta sker samlokalisering av flera gruppbostäder; tre gruppbostäder som läggs ovanpå varandra med 6 lägenheter i varje; eller tre fristående byggnader, med 6 lägenheter i varje, grupperade kring en gemensam gård.

Samlokalisering sker även, trots att det inte ska göras, med daglig verksamhet och/eller äldreboende

Ej verkställda beslut ökar

Ej verkställda beslut är vanligt vad gäller insatsen bostad med särskild service för vuxna, dvs. den enskilde får ett gynnande beslut som sedan inte verkställs inom skälig tid. En orsak är naturligtvis som jag sa tidigare brist i planering, en annan är att man sparar pengar. Vitet för att inte verkställa beslut är för lågt.

Inte möjligt välja boende

Det är idag inte möjligt att ansöka om en viss bostadsform pga. praxis som ger kommunen rätt att bestämma hur insatsen ska utformas. Detta medför att vissa kommuner enbart bygger servicebostäder trots behov av gruppbostäder.

Det är också så att du inte kan välja var du vill bo eller med vem, trots att detta är vad lagen menar. Det skapar stora och onödiga problem på speciellt gruppbostäder som blandar åldrar och blandar olika diagnoser.

Oskäligt höga hyror

Tanken var att kommunen skulle hyra ut till självkostnad och att utformning pga. funktionshinder(bostadsanpassning) inte skulle påverka priset. Likaså tillgång till ett gemensamhetsutrymme som är en del av omvårdnaden ska vara utan kostnad för den enskilde. Det har inte funkat utan dyra hyror är det som gör gruppen fattig! Läs om det i vår rapport ”Fångad i fattigdom”.

Personalkompetensen och kontinuiteten brister

I många LSS-verksamheter, inte minst bostäder för vuxna, brister personalens kompetens.

Kraven på föreståndarens utbildning är tydlig i LSS. Men även kraven på all övrig personal: de ska ha den kompetens som krävs för varje boende vid varje tillfälle, för att uppnå goda levnadsvillkor för alla boende.

Naturligtvis måste av det skälet personalen få kontinuerlig kompetensutveckling och handledning. Att minska personalomsättningen är oerhört viktigt. Då uppnås en större kontinuitet, som i sin tur kan medför att tryggheten samt kvaliteten i verksamheten förbättras.

Frånvarande chefer

Ett stort problem i de flesta LSS-verksamheter är att chefen har ansvar för alltför många enheter. Detta medför att chefen alltför sällan är på plats i det dagliga arbetet för att stötta personalen samt upptäcka eventuella brister.

Avsaknad av egna fritidsaktiviteter

Egna fritidsaktiviteter måste ingå i verkligheten och inte bara i lagtexten! Det duger inte att begränsa egna aktiviteter till 1 per vecka, som dessutom ofta fryser inne på grund av personalbrist. Det är inte ett liv som andra.

Det är heller inte rätt enligt lagen att avslå insatsen Kontaktperson bara för att du bor på gruppbostad och har daglig verksamhet. Alla, även de som bor på gruppbostad, har rätt till en egen vald ”kompis” att göra fritidsaktiviteter med.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *