Höj lönestödet nu så att fler kan få jobb

DEBATTARTIKEL. Höj lönestödet så att fler kan få arbete. Lönestödets position som effektivt arbetsmarknadsinstrument har urholkats av de uteblivna höjningarna.

Arbetslösheten för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning är 13 procent, jämfört med 8 procent för övrig befolkning. Många unga personer med funktionsnedsättning känner oro under studietiden, då de inte förväntas få något arbete. Det här skapar en känsla av otillräcklighet som ingen riktigt överbryggar. Alla bör kunna känna glädje över att få vara behövd, och få vara en del av samhället genom att ha ett arbete att gå till.

Bland de mest framgångsrika instrument som skapats för att främja funktionsnedsattas deltagande på arbetsmarknaden är lönestöden. De vanligaste formerna av dessa lönestöd är lönebidrag och trygghetsanställning. Med lönestödet kan en arbetsgivare anställa en person med nedsatt funktionsförmåga och för det motta en ersättning som finansierar delar av lönekostnaden, motsvarande den nedsatta arbetsförmågan.

Men ersättningsbeloppet som arbetsgivaren får har sedan flera år fastnat på en låg nivå, 16700 kr per månad. Som följd av att beloppet inte räknats upp, har personer med lönestöd kommit att hamna i en låglönefälla där det låga ersättningsbeloppet ofta utgör ett tak för löneutvecklingen.

När FunkA-utredningen (SOU 2012:31) genomförde en undersökning och tillfrågade företagare vilket det viktigaste hindret var för att anställa någon med en funktionsnedsättning, framträdde taket för den bidragsgrundande lönekostnaden som den viktigaste anledningen. Arbetsförmedlingen har i en rapport (2013) pekat på att endast fyra procent av arbetsgivarna får fullständig kompensation för den anställdes nedsatta arbetsförmåga.

Regeringen försöker i årets budget följa upp sina yviga vallöften och har aviserat ökningar av lönestödet, vilket inkluderar lönebidrag såväl som trygghetsanställning, utvecklingsanställning och offentligt skyddat arbete. Ökningarna är dock otillräckliga gentemot vad de tidigare lovat sina väljare och inför vad utredningen efterlyste.

Kristdemokraterna vill i högre grad gå utredningen till mötes och vi lägger därför i vårt eget budgetförslag en ökning av lönestödet med motsvarande 900 miljoner kronor. Höjningen medför att den bidragsgrundande lönekostnaden för lönestöd höjs från 16 700 kr till 0,4267 av ett prisbasbelopp, motsvarande 19 000 kr i månaden.

Genom att höja lönestödet kan den nedsatta funktionsförmågan ersättas som det var tänkt. Fler arbetsgivare kan klara av att ta emot den förstärkning som arbetstagaren är. För oss kristdemokrater är detta ett sätt att säkra att fler får möjlighet att arbeta 100 procent av sin förmåga.

Désirée Pethrus
Riksdagsledamot, arbetsmarknadsutskottet (KD)