Höjda lönebidrag nytt V-krav i budgetförhandlingar

Vänsterpartiet kräver fler jobb till personer med funktionsnedsättning i höstens budgetförhandlingar med regeringen.
– Vi vill att regeringen under nästa år ska komma med en proposition som tar avstamp i FunkA-utredningens förslag och att regeringen redan nu ska binda sig vid en höjning av lönebidragstaket, säger Ali Esbati (V).

Ett nytt krav är också att regeringen inrättar en nationell samordnare för minskad långtidsarbetslöshet bland personer med funktionsnedsättning.

Redan under Almedalsveckan uttalade Ali Esbati att lönebidragshöjningen skulle prioriteras i budgetförhandlingarna.
– Jag är övertygad om att det kommer en höjning, sa han den 30 juni i debatten Vägen till arbete som anordnades av Föräldrakraft.

Nu har V finslipat kraven inför budgetförhandlingarna.

– Trots att det är väl känt att de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning inte fungerar tillräckligt väl, så händer det väldigt lite konkret. Detta trots att frågan utretts grundligt av FunkA-utredningen, vars förslag fick ett övervägande positivt mottagande, säger Ali Esbati.

Esbati menar att avvecklingen av Fas 3 är basen för att förbättra arbetsmarknadspolitiken som riktar sig särskilt till personer med funktionsnedsättningar.

Eftersom en tredjedel av deltagarna i Fas 3 har en funktionsnedsättning krävs insatser för just denna grupp om Fas 3 ska kunna avvecklas, anser han.

– En förbättrad arbetsmarknadspolitik för personer med funktionsnedsättningar är förstås en betydligt större fråga än att bara handla om långtidsarbetslösa i Fas 3. Men att Vänsterpartiet redan nu är överens med regeringen om en avveckling av Fas 3 ger en god bas för förändringar, säger Ali Esbati.

Även om V tycker att det är bråttom accepterar man att det dröjer ännu ett tag innan lönebidragstaket höjs och andra åtgärder genomförs.

– Att höja lönebidragstaket var FunkA-utredningens viktigaste förlag. Taket har legat stilla sedan 2007 och vi hade gärna sett att det hade höjts tidigare, men vi tror det är rimligt att taket höjs från 1 januari 2017, säger Esbati.

FunkA-utredningen föreslog en höjning från dagens 16 700 kronor per månad till cirka 20 000 kronor per månad eller 0,45 prisbasbelopp.

Det finns olika uppfattningar om hur dyrt detta blir för staten. Regeringskansliet har bedömt att kostnaderna blir högre än vad Funkautredningen bedömde.
– Med tanke på dessa beräkningssvårigheter bedömer vi att en höjning inte är möjlig tidigare än 1 januari 2017, säger Esbati.

När det gäller övriga förslag i Funkautredningen kräver V att regeringen lägger fram en proposition under nästa år.

Det nya förslaget om en nationell samordnare kan möjligen förverkligas snabbare.

– Samordnaren bör arbeta på ett sätt liknande det som Ylva Johansson själv gjort när hon rest runt i landet för att genom kommundialoger hitta lösningar kring ungdomsarbetslösheten. Samordnaren bör alltså träffa kommuner, men även andra arbetsgivare. Även ett nära samarbete med organisationer på funktionshinderområdet är nödvändigt, säger Ali Esbati.