Detta vill Liberalernas nya funktionsrättspolitiska talesperson

Malin Danielsson lovar att Liberalerna fortsätter driva hjärtefrågorna inom funktionsrätt, även när partiet nu ingår i regeringen.
Detta inkluderar allt från höjt timbelopp inom assistansersättningen och helhetssyn på grundläggande behov till förslaget om en LSS-inspektion för att bättre skydda enskildas rättigheter.

Efterträder Bengt Eliasson som talesperson

Som helt ny talesperson för Liberalerna i funktionsrättsfrågor, och suppleant i riksdagens socialutskott, kan hon dock ännu inte ge så många konkreta besked om vad, hur och när.

Hennes första framträdande som L-talesperson blir på konferensen ”Försäkringskassans återkrav – uppföljning” i Stockholm nu på onsdag (26 oktober). Malin Danielsson medverkar i panelsamtal med branschen och politiker.

Vill höja assistansersättningens timbelopp

En av Liberalernas viktigaste frågor är höjningen av assistansersättningens timbelopp. L har tidigare velat höja med 3,5 procent istället för den tidigare S-regeringens ”normala” 1,5 procent.

– Liberalernas utgångspunkt är att assistansersättningen ska höjas. Att detta inte står i Tidöavtalet innebär inte att det inte ska prioriteras i budgeten.

– Tidöavtalet handlar mest om lagstiftning medan det blir i budgeten som de ekonomiska frågorna hanteras. Men det är för tidigt att svara på hur budgeten kommer att se ut. Regeringen får återkomma inom ett par veckor när man pusslat ihop budgeten.

LÄS ÄVEN: Hur ska personlig assistans klara huggsexan om statsbudgeten?

Kräver helhetssyn på grundläggande behov

Liberalerna har även varit pådrivande för att stoppa minuträkningen inom personlig assistans genom att göra grundläggande behov assistansberättigande i sin helhet. Under våren ställde sig alla partier i riksdagen, utom S och M, bakom ett sådant uttalande.

– Detta behöver absolut förverkligas, och det är något man kan titta på i samband med frågan om statligt huvudmannaskap. Vi som är engagerade måste fortsätta att driva på. Skillnaden jämfört med tidigare att vi nu kan driva frågan mot en regering som vi sitter i. Jag förväntar mig samtal med socialministern som jag vet har stort engagemang och säkert kommer att ta initiativ i frågan.

Att frågan inte finns med i Tidöavtalet ser Malin Danielsson inte som något problem.

– Avtalet skapade en grund för att regeringen skulle kunna tillträda, sedan är handlingsutrymmet stort i övriga frågor.

LÄS ÄVEN: Har KD, L och SD glömt löftet om grundläggande behov?

Stora kliv – men också risk att viktiga frågor bromsas

Vilken betydelse tror du det har att statsministern sagt att budgeten inte ska vara expansiv?
– Det är mycket möjligt att det kan bromsa. Regeringen måste titta på alla åtaganden som man tagit på sig att leverera, bland annat den stärkta rätten till assistans från januari 2023.

– De nya reglerna för personlig assistans i januari 2023 är ett stort kliv i rätt riktning, och sedan kommer utredningen om statligt huvudmannaskap för assistans under våren. Det tänker jag också kommer att leda till stora förbättringar, och att vi slipper dragkampen mellan stat och kommuner.

Kan det bli aktuellt med tilläggsdirektiv till huvudmannaskapsutredningen om grundläggande behov?
– Det är en klurig fråga eftersom det är ganska kort tid kvar, och att man i så fall försenar utredningen, så jag vet inte vad som är bäst. Detta är en fråga som socialministern måste svara på.

LSS-inspektion behövs

Liberalerna fortsätter även driva frågan om att inrätta en ny LSS-inspektion, för att slå vakt om enskildas rättigheter inom LSS och assistans.

– Min förhoppning är att vi får till en LSS-inspektion eller åtminstone startar en utredning för att stärka individers rättigheter. Högst i vår prioritering ligger ett statligt huvudmannaskap för personligt assistans, vilket kan lösa en del av problemen och se till att bedömningar görs rättssäkert utifrån individen.

Hur snabbt kan det då bli ett förstatligande? Utredningen ska bli klar våren 2023, men det kommer att krävas en remissbehandling och dessutom en omstöpning av finansieringssystemet.

– Jag tror att det kommer att ta ett tag i och med att finansieringen behöver göras om.

Vad kan man göra åt neddragningar inom kommunernas LSS-stöd?
– Det är viktigt att kommunerna uppfyller de lagstadgade kraven inom LSS, och det är för att verkligen gå till botten med detta som vi vill ha en LSS-inspektion som ska kunna granska kommunerna.

Fokus på arbetsmarknad och utbildning

Malin Danielsson kommer även att jobba med frågor om bilstöd, sjuk- och aktivitetsersättning, omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning, men här vill hon ännu inte göra några uttalanden.

Vad är viktigast för dig just nu?
– Jag ska lyssna in alla kloka människor ute i funktionsrättsverige, för att uppdatera mig om behoven i dagsläget. Det kommer att bli viktigt att få in funktionsrättsperspektivet i alla politikområden. Vi ser till exempel jättestora brister inom arbetsmarknadsområdet och Arbetsförmedlingen.

– Fler politiker behöver engagera sig i funktionsrättsfrågor, så jag ska jobba mycket med att upplysa kollegor. Liberalerna kommer att ha extra fokus på arbetsmarknad och utbildning, och så ska vi se till att LSS vårdas och utvecklas.

Lobbade för Unga Synskadade

Malin Danielsson efterträder Bengt Eliasson som funktionsrättspolitisk talesperson för Liberalerna. Hon är 45 år och bor i Huddinge tillsammans med sin familj. Hon blev riksdagsledamot 2020.

Malin Danielsson har tidigare varit kommunalråd i Huddinge, med ansvar för skola och samhällsbyggnadsfrågor.
Under flera år, i början av 2000-talet, arbetade hon på Unga synskadade, med kommunikation och organisationsfrågor.

– Då lobbade vi mycket mot riksdag och regering för införandet av diskrimineringslagen och för att göra högskoleprovet mer tillgängligt, minns Malin Danielsson.