Hon efterlyser åtgärder för att barn med särskilda behov inte ska diskrimineras

Foto på Lena Nyberg– Inga barn får diskrimineras utifrån de rättigheter som barnkonventionen ger. Barn med funktionsnedsättningar har rätt till en skolgång på lika villkor som alla andra barn, säger Barnombudsmannen Lena Nyberg som efterlyser nya åtgärder för att höja lärarnas kompetens.

I ett remissvar på betänkandet ”Legitimation och skärpta behörighetsregler” skriver Barnombudsmannen att det behövs mer än en lärarlegitimation för att säkerställa kvaliteten i skolan.

– Det räcker inte att sätta en godkännandestämpel på något som från början inte alltid fungerar tillfredsställande. Det behövs praktisk förändring, säger barnombudsman Lena Nyberg.

Diskussionen om skolan fokuserar för mycket på kraven på eleverna, anser Lena Nyberg som vill ha mer fokus på lärarnas kompetens.
Hon efterlyser särskilt åtgärder för elever med särskilda behov.
– Inga barn får diskrimineras utifrån de rättigheter som barnkonventionen ger. Det innebär till exempel att barn med funktionsnedsättningar har rätt till en skolgång på lika villkor som alla andra barn, säger Lena Nyberg.

Vidare vill Barnombudsmannen se ett ökat inflytande för eleverna. Alla barn har rätt att få sina åsikter beaktade, säger hon. Det räcker inte med likabehandlingsplaner om inte eleverna är delaktiga i processen.

Vad gäller betyg varnar Lena Nyberg för att betyg kan komma att sättas utifrån alltför begränsade underlag.
– Det finns andra värdemätare än skriftliga prov, skriver hon.

Remissvaret finns på http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=6820