Nyheter

Hon efterlyser åtgärder för att barn med särskilda behov inte ska diskrimineras


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

– Inga barn får diskrimineras utifrån de rättigheter som barnkonventionen ger. Barn med funktionsnedsättningar har rätt till en skolgång på lika villkor som alla andra barn, säger Barnombudsmannen Lena Nyberg som efterlyser nya åtgärder för att höja lärarnas kompetens.

Foto på Lena Nyberg– Inga barn får diskrimineras utifrån de rättigheter som barnkonventionen ger. Barn med funktionsnedsättningar har rätt till en skolgång på lika villkor som alla andra barn, säger Barnombudsmannen Lena Nyberg som efterlyser nya åtgärder för att höja lärarnas kompetens.

I ett remissvar på betänkandet ”Legitimation och skärpta behörighetsregler” skriver Barnombudsmannen att det behövs mer än en lärarlegitimation för att säkerställa kvaliteten i skolan.

– Det räcker inte att sätta en godkännandestämpel på något som från början inte alltid fungerar tillfredsställande. Det behövs praktisk förändring, säger barnombudsman Lena Nyberg.

Diskussionen om skolan fokuserar för mycket på kraven på eleverna, anser Lena Nyberg som vill ha mer fokus på lärarnas kompetens.
Hon efterlyser särskilt åtgärder för elever med särskilda behov.
– Inga barn får diskrimineras utifrån de rättigheter som barnkonventionen ger. Det innebär till exempel att barn med funktionsnedsättningar har rätt till en skolgång på lika villkor som alla andra barn, säger Lena Nyberg.

Vidare vill Barnombudsmannen se ett ökat inflytande för eleverna. Alla barn har rätt att få sina åsikter beaktade, säger hon. Det räcker inte med likabehandlingsplaner om inte eleverna är delaktiga i processen.

Vad gäller betyg varnar Lena Nyberg för att betyg kan komma att sättas utifrån alltför begränsade underlag.
– Det finns andra värdemätare än skriftliga prov, skriver hon.

Remissvaret finns på http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=6820
 

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för HEA Medical
ANNONSER
 • Annons för Särnmark
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för JAG
 • Annons för Unik Försäkring
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Primass
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Fremia
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Tidvis
 • Annons för STIL