Hon förverkligar drömmar om bättre självkänsla

Modevisning med kläder för personer med funktionsnedsättningar. Föreläsning om hur man blir nöjd med sitt liv. Och massor av tips på hur man stärker självkänslan. Det händer mycket när Funki models och dess ledare Lou Rehnlund gästar mässan FRI 2013.

Är du nöjd med ditt liv? Lou Rehnlund var det inte. Under en stor del av sitt liv led hon av social fobi och vågade knappt gå utanför sitt hem.

På FRI 2013 föreläser Lou om hur hon bröt sig ur isoleringen och gick vidare både på det privata planet och i sin yrkeskarriär, idag som coach och ledare för Funki models.

– Ofta vet vi precis vad vi vill förändra, men vi gör det ändå inte. Eller vi tror att det är hopplöst – att vi aldrig kan uppnå det vi längtar efter, säger Lou Rehnlund.

Hennes senaste projekt är Catwalk Camp, ett Arvsfondsprojekt med syfte att stärka självkänslan hos unga med funktionsnedsättningar.

På mässans andra dag, torsdagen den 10 oktober, medverkar Funki models med en catwalk, för att visa kläder som sitter bra även om man har funktionsnedsättning.

– Vi kommer att visa kläder från tillverkare av kläder särskilt designade för personer med funktionsnedsättningar. Det är på initiativ av FRI-mässan eftersom detta efterfrågas av besökarna. Det är i dagsläget inte helt klart vilka tillverkare det blir, säger Lou Rehnlund.

 

Mera fakta om Catwalk Camp – självkänsla för livet

> Projektet drivs i samarbete med kommunala gymnasiesärskolor i Stockholm. Det är en frivillig fritidsaktivitet som erbjuds eleverna.

> Deltagarna arbetar kontinuerligt med olika övningar för att stärka sin självkänsla. Metoden kommer att erbjudas till andra skolor i landet.

> Eleverna får individuella utmaningar – som de själva sätter upp – och som de kontinuerligt följer upp, med stöd av en kontaktperson som fått särskild utbildning i detta.

> Genom ett mentorskapsprogram får äldre elever stötta de nya vilket ytterligare bidrar till att öka deras självkänsla.

> En del i programmet är att eleverna ska organisera och utföra en catwalk där de själva ska delta. Catwalken äger rum i slutet av kursen inför elever, lärare och anhöriga.