Hon ger inte upp kampen för pojken i Bromölla

Diskrimineringsombudsman Katri Linna ger inte upp kampen för pojken i Bromölla som inte fick välja förskola som andra barn. Hon överklagar nu tingsrättens dom.

– Förskolan ska vara öppen för alla barn och anpassas efter individuella behov, säger Katri Linna.

Bakgrunden är att pojkens föräldrar ansökte om en plats i samma förskola som hans storasyster. Den förskolan ligger nära hemmet och skulle kännas extra trygg för pojken, som har en funktionsnedsättning.

Kommunen valde dock att mot föräldrarnas vilja placera pojken på en helt annan förskola med motiveringen att där fanns ett annat barn med samma funktionsnedsättning.

Nyligen beslöt Kristianstads tingsrätt att ge kommunen rätt i tvisten. Tingsrätten ansåg att kommunen hade godtagbara skäl att  missgynna pojken och inte låta denna familj välja förskola som andra familjer.

Diskrimineringsombudsmannen har nu överklagat domen till Hovrätten. DO betonar att närhetsprincipen ska styra föreskoleplaceringar och att hänsyn ska tas till föräldrarnas önskemål. I det aktuella fallet har kommunen frångått de principer som gäller för andra barn, hävdar DO.

– Det här är en viktig fråga för barn med funktionsnedsättning och deras rätt till förskoleplacering. Förskolan ska vara öppen för alla barn och anpassas efter barnens individuella behov, säger Katri Linna.