Hon införde lagen som Sveriges riksdag inte vågade

Foto på Anniken Huitfeldt

Den 1 januari fick landet en ny lag som förbjuder diskriminering på grund av otillgänglighet. Tyvärr var det inte i Sverige utan Norge, där barn- och jämställdhetsministern Anniken Huitfeldt hyllar det nya skyddet mot diskriminering.
Den nya lagen sätter en standard för skydd mot diskriminering av personer med fysiska funktionsnedsättningar, menar den norska ministern Annike Huitfeldt.

– Det är tragikomiskt att se ännu ett land klassa otillgänglighet som diskriminering medan svenska politiker så sent som i juni 2008 avstod från att inför en sådan lag, säger Hans Filipsson, språkrör för Marschen för tillgänglighet.

Både Sverige och Norge fick alltså nya diskrimineringslagar vid årsskiftet.
Sverige fick en ny diskrimineringslag UTAN skydd mot diskriminering på grund av otillgänglighet och Norge fick en lag MED skydd.

– Et rettslig vern mot den diskriminering fysisk utestengelse fører til, vil sette en standard for diskrimineringsvern for personer med nedsatt funksjonsevne. Det vil bringe vernet opp på samme nivå som for andre diskrimineringsgrunnlag, som kjønn, etnisitet og religion, sa den norska barn- och jämställdhetsministern Anniken Huitfeldt i samband med att lagförslaget togs av Stortinget enligt ett pressmeddelande från Marschen för tillgänglighet.

De krav som den norska lagen ställer definieras, enligt pressmeddelandet, som att offentliga och privata verksamheter som riktar sig till allmänheten måste sträva efter universell design. Universell design definieras som ”utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.”
För byggnader, anläggningar och uteområden riktade mot allmänheten innebär kraven på universell design att redan uppsatta regler i den norska plan- og bygningsloven (plan- och bygglagen) ska följas.

Brott mot kravet på universell design räknas som diskriminering och straffas med skadestånd. Även eventuell ekonomisk förlust ersätts, uppger Marschen för tillgänglighet.

– Vi vill gratulera vår systerorganisation Borgerrettighetsstiftelsen Stopp Diskrimineringen, med Berit Vegheim i spetsen, för den lyckade kamp de fört tillsammans med andra organisationer för den norska lagens genomförande, säger Hans Filipsson.

Demonstrationen Marschen för tillgänglighet 2009 sker 13 juni för sjunde året i rad. Läs mer om planerna på http://www.marschen.se

Läs den norska regeringens pressmeddelande om den nya lagen ”lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)”