Hon tar upp kampen mot den digitala klyftan på internet

Webbsidorna ska blir mer lättlästa och fler personer med utvecklingsstörning ska få möjlighet att surfa på nätet. Det är målsättningen för en utbildningskampanj från Centrum för lättläst och ett studieförbund.

Internet blir allt viktigare för att få information som ger valfrihet och inflytande, men många webbsidor är svåranvänt för personer med exempelvis utvecklingsstörning.

– Tyvärr är det vanligt att personalen på olika boenden eller daglig verksamhet inte heller kan internet så bra att de kan hjälpa till, säger Maud Husberg, informatör på Centrum för lättläst.
– Därför riskerar gruppen att hamna ännu mer efter och den ”digitala klyftan” blir större.

Centrum för lättläst och Studieförbundet Vuxenskolan drar nu igång studiecirklar runt om i Sverige för att utbilda IT-ombud.

– Personalen ska helt enkelt bli bättre på att hjälpa sina boende med internetfrågor. De ska också underlätta surfandet genom att göra lättanvända startsidor som passar enskilda användares behov, säger Maud Husberg.

– Satsningen på IT-ombud kommer att göra datorn till ett vanligare hjälpmedel för fler i samhället men självklart krävs det också resurser i verksamheten för att verkligen satsa på IT, säger Maud Husberg.

Centrum för lättläst har sin webbsida på http://www.lattlast.se