Hon tror på 100 000 nya jobb

Inför flexjobb så kan 100 000 personer med nedsatt arbetsförmåga få jobb. En sådan reform föreslås av NHR, Neurologiskt Handikappades Riksförbund.

NHR hänvisar till att flexjobbreformen i Danmark varit så framgångsrik att 50 000 personer har fått sysselsättning där.

I Sverige skulle motsvarande reform ge dubbelt så många jobb, tror NHR.

– Det behövs nya sätt att närma sig frågan hur fler kan få arbete, säger säger Kathleen Bengtsson-Hayward, ordförande för NHR.

Förslaget till flexjobb innebär heltidsersättning till personer som inte kan jobba för fullt på grund av permanent nedsättning i arbetsförmåga. Hänsyn tas till att personen kan behöva fler viloperioder, lägre arbetstempo, mindre antal uppgifter eller har behov av ett lägre antal arbetstimmar.

Arbetsgivaren betalar ut heltidslön (enligt kollektivavtal) motsvarade 37 timmar och får ett lönetillskott från kommunen, beroende på hur nedsatt arbetsförmågan är. Som exempel innebär 50 procent nedsatt arbetsförmåga att kommunen betalar halva lönen och arbetsgivaren halva.