Hon tror på ökad jämlikhet

Från sin nyckelpost på Socialstyrelsen försöker Karin Flyckt lösa många av de tuffaste utmaningarna. ”Jag är extra frustrerad över att vi inte har fått en bra samordning för familjer. Det kanske inte finns en universallösning”, säger hon i vår intervju.

– Jag tycker att vi måste bli bättre på att lägga upp strategier för rätt stöd när man till exempel vill bilda familj. Vi tenderar att fokusera på basala livsområden, men glömma bort saker som att det faktiskt finns många människor med funktionsnedsättning som skaffar barn. Jag tror vi kan förbättra mycket där, säger Karin Flyckt.

Hon är samordnare för funktionshinderfrågor inom Socialstyrelsen och lägger just nu upp en ny strategisk plan för funktionshinderfrågorna. Det var inte från början planerat att hon skulle bli expert på frågorna, men idag känns det som en självklarhet.

– Jag har ett grundläggande intresse för människor och har bland annat studerat psykologi och KBT. Men det är lite av en slump att jag just skulle arbeta som ansvarig för funktionshinderfrågor. Jag tycker det är fantastiskt att få arbeta som samordnare och ha möjlighet att påverka Socialstyrelsens arbete i framtiden, säger Karin Flyckt.

Föräldrakraft har träffat Karin för ett samtal om framtida utmaningar och hennes eget engagemang. Hon berättar att hon själv har narkolepsi, men att det inte är en av anledningarna till hennes arbetslivsinriktning.

– Det är intressant att man ofta får frågan om ens engagemang för funktionshinderfrågor kommer från privata erfarenheter. Personer som är engagerade för till exempel personer med utländsk bakgrund och deras rättigheter, får ju inte den frågan på samma sätt. För mig handlar det om att alla människor ska ha lika rättigheter i samhället, säger Karin.

Karin Flyckt. Foto: Linnea Bengtsson.
– Vi måste bli bättre på att implementera funktionshinderfrågorna överallt, säger Karin Flyckt. Foto: Linnea Bengtsson.

Karin Flyckt menar att samhället står inför en stor utmaning att skapa en välfärd som erbjuder jämlik vård och stöd. Det handlar om att se till att alla människor har lika tillgång till stöd och insatser. Under våren tillsatte även regeringen en kommission för jämlik hälsa.

– Jag tror verkligen på att vi överlag måste bli bättre på att implementera funktionshinderfrågor i alla frågor, vi måste få bort stuprörstänket. Det har både vi på Socialstyrelsen och andra myndigheter varit dåliga på. Jag känner en viss oro över att funktionshinderfrågor kommer att hamna lite i skymundan i regeringens kommission. Därför hoppas jag att organisationer och andra aktörer trycker på, säger Karin.

Men hon ser positiva förändringar inom sin egen organisation och en större kunskap växa fram. Möjligheterna att skapa mer jämlik vård och stöd för alla människor oavsett förutsättningar ser ljusa ut menar hon även om hon också ser svårigheter.

– Något som gör mig extra frustrerad idag är att vi ännu inte fått kläm på det här med bra samordning för familjer och deras myndighetskontakter. Något som kan ge otroliga konsekvenser för barn och föräldrar. Det är konstigt att det är en så svår knut att lösa, säger Karin.

Det är en utmaning för henne att hitta nya vägar kring hur Socialstyrelsen kan hjälpa till med den utvecklingen för framtiden.

– Vi diskuterar den frågan väldigt mycket i vår samordningsgrupp. Men kanske är en del av problemet att vi tar grepp om för många människor på samma gång och hanterar dem som en homogen grupp, trots att det finns människor med så olika behov och förutsättningar. Det finns kanske inte en universallösning för samordningen, säger Karin.

Där tror hon att möjligheterna med internet och e-hälsa kommer kunna göra mycket för att förenkla vardagen för familjer.

Hon funderar vidare och menar att det också är viktigt att man plockar fram grupper som blir osynliga i debatten.

– Jag tänker till exempel på människor med dövblindhet, som väldigt sällan uppmärksammas i debatter. Det är tufft att hitta balansen, men alla grupper måste få ta sin plats i den framtida samhällsdiskussionen, säger Karin.

På Socialstyrelsen arbetar hon nu med att lägga upp en ny strategisk plan för funktionshinderfrågor. Hon beskriver det som ett spännande arbete med många kontakter med brukare och branschfolk.

– Vi försöker ta reda på var vi kan göra mest nytta i framtiden, och ta fram handlingsalternativ. Det ger en otrolig energi att träffa så många samhällsengagerade människor, säger Karin.

Karin Flyckt. Foto: Linnea Bengtsson.
– Funktionshinderorganisationer gör stor skillnad men kan få en ännu starkare ställning, menar Karin Flyckt. Foto: Linnea Bengtsson.

För Karin är det viktigt att man slår vakt om grundintentionerna i LSS och att självbestämmande får vara i fokus.

– Det finns en risk att den historiska bakgrunden glöms bort om vi inte aktar oss. Vi måste komma ihåg vad rättighetslagstiftningar som LSS har gjort och gör för samhället, säger Karin.

Hennes tips till alla är att organisera sig för framtiden.

Funktions­hinderr­örelsen har av tradition varit en stark rörelse och hon hoppas att det förblir så.

– Organisationerna kan få ännu starkare ställning och gör faktiskt en massa skillnad. Fler som orkar borde organisera sig. Idag är funktionshinderrörelserna en självklar medspelare för oss på Socialstyrelsen och det är viktigt att de lever vidare. Tillsammans kan vi se till att frågor som är viktiga för personer med funktionsnedsättning finns med i alla livsområden, säger Karin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *