Hon vill ge föräldrar fler betalda kontaktdagar för barn med funktionshinder

Foto på Inger DavidsonRiksdagsledamoten Inger Davidson (kd) vill utöka rätten till betalda kontaktdagar för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. I en motion föreslår hon att regeringen snarast ser över frågan om att höja åldersgränsen. ”Det är inte acceptabelt att föräldrar tvingas ta semester för att sköta sitt barn”, skriver hon.

– Kontaktdagarna fyller ett mycket ba syfte och är oumbärliga för många föräldrar men åldersgränsen på 16 år skapar stora problem, skriver Inger Davidson i sin motion som avser barn som omfattas av LSS, lagen om stöd och service till funktionshindrade.

Syftet med kontaktdagarna är att föräldrar ska kunna ta ledigt från jobbet tio dagar per år för att kunna delta i föräldrautbildning, besöka barnets skola eller medverka i någon aktivitet som anordnas av skolan.

– En person som omfattas av LSS har rätt att gå i skolan upp till 21 års ålder men möjligheten till kontaktdagar slutar redan då barnet fyller 17 år. Behovet för föräldrarna att delta i barnens vardag slutar dock inte över en natt. Under exempelvis gymnasietiden är det många nya saker och nya insatser som krävs även av föräldrarna, skriver Inger Davidson.

– Då föräldrar med barn över 16 år inte har rätt till några kontaktdagar tvingas föräldrarna ta ut semester eller nyttja flextid för att sköta sitt barn. Detta är inte acceptabelt, alla barn som omfattas av LSS borde ha rätt till kontaktdagar under sina skolår.

Inger Davidson vill att föräldrar ska få ersättning i form av tillfällig föräldrapenning för kontaktdagarna.

Idén till motionen fick Inger Davidson när hon medverkade på konferensen Föräldrakraftdagarna på Stockholmsmässan i början av september.
Inger Davidson har just nu regeringen uppdrag att ta fram en strategi för framtidens föräldrastöd.

Här är Inger Davidson webbsida http://www.kristdemokraterna.se/ingerdavidson.aspx