Nyheter

Hon vill lagstifta om komplett elevhälsovård på alla skolor


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Sverige bör lagstifta om att det ska finnas läkare, sköterskor, kuratorer och psykologer vid varje skolenhet. Det säger Barnombudsmannen Lena Nyberg som även vill ha kvalitetskriterier på
elevhälsovårdens uppgifter.

Sverige bör lagstifta om att det ska finnas läkare, sköterskor, kuratorer och psykologer vid varje skolenhet. Det säger Barnombudsmannen Lena Nyberg som även vill ha kvalitetskriterier på elevhälsovårdens uppgifter.

I årsrapporten till regeringen betonar BO det förebyggande arbetet i elevhälsovårdens regi.

– Tidiga insatser är avgörande för barns välbefinnande och psykiska hälsa, säger Lena Nyberg som vill att de kommande skollagen ska slå fast att samtliga yrkesgrupper skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer ska finnas vid varje skolenhet.

Årsrapporten lyfter också upp behovet av att öka barns och ungas egna kunskaper om sina rättigheter.

{loadposition incontent}– Barn och ungdomar behöver få mycket mer information. Sverige saknar en långsiktig strategi för hur barnkonventionen ska bli känd bland barn och unga. Det är särskilt viktigt för barn i utsatta livssituationer, säger Lena Nyberg.

BO vill att tydliga skrivningar om barnkonventionen i förskolans och skolans styrdokument. En obligatorisk utbildning i barnkonventionen bör även ingå i lärarutbildningen.

– Om barn och unga bättre kände till sina rättigheter skulle de förhoppningsvis i lite högre utsträckning våga berätta om sina problem. De skulle få bättre verktyg att våga förändra en svår livssituation, säger Lena Nyberg.

Enligt BO:s årsrapport är det vanligt att alla barn inte värderas lika i skolan. Enligt en undersökning anser 32 procent av eleverna att barn inte värderas lika. Även lärarna uppges ofta stå för uppfattningen att en del elever är mindre värda.

För att minska mobbingen vill BO straffa de skolor som inte följer kraven:
– Vi vill se en utredning som ser över möjligheterna att vitesbelägga skolornas huvudmän som inte följer kravet på att en fullständig likabehandlingsplan ska finnas, säger Lena Nyberg. Barn- och elevombudet vid Skolverket bör också få mer resurser så att alla barn och unga som behöver hjälp kan få det i tid.

Barnombudsmannens webbsajt finns på www.bo.se

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för Primass
 • Annons för JAG
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för STIL
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Fremia
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för HEA Medical